Fotogaléria

  • Fotogaléria: Workshop na tému „Stratégia rozvoja CR a cykloturistiky v okrese Svidník do roku 2024“, Svidník, 18.6.2019
  • Fotogaléria: 2. pracovné stretnutie platformy subjektov CR v okrese Svidník – 13.4.2017
  • Fotogaléria: Pracovný seminár o verejnom obstarávaní – CPRROS, n.o., Svidník, 5.4.2017
  • Fotogaléria: Stretnutie so splnomocnencom Vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy (NRO) – Ing. A. Marcinčinom, PhD., Svidník, 9.2.2017
  • Fotogaléria: Pracovný seminár o štátnej investičnej pomoci – SARIO, Svidník, 31.1.2017