Čo sa oplatí vedieť pred ďalšími kolami Zelenej domácnostiam

Skôr ako požiadate o poukážku z projektu Zelená domácnostiam, treba si pozorne prečítať aktualizovaný manuál k podávaniu žiadosti a všeobecné a osobitné podmienky. Najbližšie kolo bude vyhlásené v utorok 4. apríla 2017 o 15:00 hod.

V 6. kole budú k dispozícii 2 milióny € na poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov. Poukážky sú platné tri mesiace. Žiadosti budú môcť podávať domácnosti vo všetkých krajoch okrem bratislavského. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v osobitných podmienkach 6. kola. O uzatvorení kola bude Slovenská inovačná a energetická agentúra informovať na internetovej stránke projektu.

„V žiadnom prípade neodporúčame domácnostiam žiadať o poukážku, kým sa dostatočne neoboznámia so všeobecnými a osobitnými podmienkami kola. Veľmi dôležité je vopred si prečítať aktualizovaný manuál pre domácnosti k podávaniu žiadosti, v ktorom boli doplnené aj o užitočné informácie súvisiace s častejšími kolami s menšou alokáciou,“ zdôraznil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Pokračovanie článku nájdete na stránke SIEA.