Pridajte sa aj Vy medzi hodnotiteľov Programu podpory NRO 2015-2020

Program podpory najmenej rozvinutých okresov v rokoch 2015 – 2020 sa v prvých dvanástich okresoch končí k dátumu 31.12.2020, a sekcia regionálneho rozvoja MIRRI vyhodnocuje jeho doterajšie dopady a skúsenosti s ním vo všetkých zapojených regiónoch. Do tohto momentu zaznamenávame už viac ako 150 vyplnených formulárov so spätnou väzbou. Tieto sú následne spracovávané a vyhodnocované zároveň s údajmi z cielených rozhovorov, hodnotenia zákona, ako aj štatistických analýz.

Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie zaberie len niekoľko minút. Dáva Vám ale možnosť vyjadriť sa k všetkým relevantným aspektom programu podpory NRO, či zanechať Váš odkaz pre sekciu regionálneho rozvoja.

Aktuálne dostupná spätná väzba nám hovorí, že podpora investorov a podnikateľov má byť do budúcna hlavnou prioritou rozvojových plánov okresov (26%), nasleduje ich podpora cestovného ruchu (21%) a výstavba a oprava komunikácií (15%). Doterajší hodnotitelia uvádzajú, že hlavnými aktérmi tvorby rozvojových plánov majú byť zástupcovia samospráv (21%) a lokálni podnikatelia (16%). Najviac sa v doterajšom období podľa hodnotiteľov podarilo splniť ciele týkajúce sa podpory vzdelávania.

Súhlasíte s uvedenými tvrdeniami?

Oslovujeme všetkých zainteresovaných aktérov aj širokú verejnosť. Našou snahou je vyhodnotiť program podpory a zmeniť ho tak, aby bol efektívnejší, účinnejší a administratívne menej náročný. Pomôžte nám a posuňte odkaz na dotazník aj Vašim partnerom v regiónoch.

Odkaz na dotazníkhttps://form.jotform.com/203134616701041

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese:

dotazniknro@vicepremier.gov.sk alebo eva.kocanova@vicepremier.gov.sk.

Ďakujeme.

Tím sekcie regionálneho rozvoja

Zdroj: MIRRI SR – Podpora NRO