Category «Program INTERREG V-A PL-SK»

Zmena programu Poľsko-Slovensko 2014–2020 bola potvrdená

Dostaneme viac finančných prostriedkov na cestné projekty v pohraničí. Európska komisia schválila 27. septembra 2019 zmenu programu Poľsko – Slovensko. Zmena spočíva v presunutí voľných finančných prostriedkov z oblasti cezhraničného vzdelávania na realizáciu projektov v oblasti cestnej infraštruktúry. To znamená, že máme vyše 4,1 milióna eur viac na financovanie projektov predložených v tohtoročnej cestnej výzve. …

Informačný seminár k III. výzve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko – mikroprojekty, os 3

Prešovský samosprávny kraj Vás srdečne pozýva na Informačný seminár k III. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná osi 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania, ktorý sa uskutoční dňa 22. mája 2019 o 10:00 hod. v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2).

Monitorovací výbor schválil ďalších 32 projektov cezhraničnej spolupráce, najúspešnejšie boli projekty z PSK

V rámci poľsko-slovenskej spolupráce a programu Interreg bude z prostriedkov Európskej únie podporených ďalších 32 projektov. Na území Prešovského samosprávneho kraja by sa malo realizovať až dvadsať z nich v celkovej hodnote 23,5 milióna eur. Schválené projekty podporia viaceré oblasti v kultúre, vzdelávaní a rovnako aj v doprave, kam smerujú ďalšie financie určené na modernizáciu ciest.

Dodatočné finančné prostriedky EÚ na poľsko-slovenské projekty

11. decembra 2018 Európska komisia (EK) schválila zmenu programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Zmena spočíva vo zvýšení rozpočtu o 23,6 mil. EUR. Sú to finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktoré boli pôvodne určené na spoluprácu na vonkajších hraniciach Európskej únie. Dodatočné zdroje budú využité na poskytnutie finančného príspevku pre projekty z rezervného …

V Stropkove otvorili cykloturistickú trasu, vedie po stopách Rakúsko-Uhorska

Novú cykloturistickú trasu nazvanú Po stopách Rakúsko – Uhorska slávnostne otvorili v piatok popoludní v Stropkove. Sčasti kopíruje historickú cestu známu ako Jozefínka, ktorá viedla regiónom ešte v časoch monarchie. Ide o projekt partnerských miest Stropkov a poľského Rzeszowa financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v …

Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí – INTERREG Poľsko-Slovensko

5. marca 2018 sa začala výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty z oblastí vzdelávania a celoživotného vzdelávania a multimodálnej dopravy realizovaných partnerskými inštitúciami z Poľska a Slovenska. Finančné prostriedky vyhradené na tento účel predstavujú 63 mil. PLN (viac ako 15 mil. eur), a žiadosti bude možné predkladať do 30. apríla 2018.

Spoločný portál pre programy Interreg

Program Interact vytvoril spoločný portál v anglickom jazyku  pre všetky Interreg programy: www.interreg.eu, ktorý zhŕňa základné informácie o cezhraničných, nadnárodných, medziregionálnych a predvstupových programoch. Cieľom portálu je poskytnúť rýchle a komplexné informácie každému, kto sa zaujíma európsku územnú spoluprácu.