Category «Regionálny rozvoj»

Začína sa modernizácia mostov na cestách I. triedy, ako prvé sú na rade mosty na východe

Bratislava (26. februára 2018) – Mosty na cestách I. triedy na celom Slovensku čaká v tomto a budúcom roku rozsiahla modernizácia. Ich nevyhovujúce parametre sa zlepšia vďaka peniazom Európskej únie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII).  Aktuálne sa začína s rekonštrukciou deviatich mostov na východnom Slovensku.

Catching-up Regions – šanca na zvýšenie výkonnosti a zamestnanosti regiónu

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do európskej iniciatívy Catching-up Regions. Jej zmyslom je vypracovať akčný plán a nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu. Zúčastnené strany svoje úsilie deklarovali aj v dokumente o spolupráci, ktorý podpísali v stredu 24. januára v Evanjelickom kolégiu v Prešove.

Ministri dopravy Poľska a SR chcú spolupracovať v oblasti dopravných investícií

Źywiec (15. januára 2018) – Podpísanie spoločného vyhlásenia v oblasti najdôležitejších dopravných investícií na slovensko-poľskom pohraničí bola  téma stretnutia ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka a poľského ministra infraštruktúry Andrzeja Adamczyka. Ministri vo vyhlásení potvrdzujú potrebu pokračovania v príprave výstavby diaľnice D3 na slovenskej strane a rýchlostnej cesty S1 v Poľsku v rámci baltsko – …

Stretnutie splnomocnenca vlády SR Ing. A. Marcinčina s vedením PSK: skúsenosti z NRO pre rozvoj PSK

(19.01.2018) Splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) Anton Marcinčin sa včera stretol s predstaviteľmi Prešovského samosprávneho kraja. „Snahou našich stretnutí v troch samosprávnych krajoch, kde sme aktívni kvôli súčasným pätnástim najmenej rozvinutým okresom, je prezentovať naše doterajšie skúsenosti a navrhnúť koordináciu aktivít akčných plánov okresov so samosprávnymi krajmi, aj to, akým spôsobom môžu …

Úrad vlády SR diskutoval s partnermi z VÚC a odborníkmi o novej koncepcii regionálneho rozvoja

V dňoch 13. a 14.12.2017 sa v knižnici J. Bocatia v Košiciach uskutočnilo jedno z pravidelných štvrťročných pracovných stretnutí zástupcov regionálneho rozvoja na úrovni samospráv so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ktoré sú organizované pre podporu aktívnej participácie jednotlivých regiónov a odborníkov v tejto oblasti na tvorbe novej Národnej stratégie regionálneho a územného …

Na podporu regionálneho rozvoja bolo vybraných 19 projektov

Úrad vlády SR v gescii sekcie regionálneho rozvoja vyhodnotil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja. Jej cieľom je prispieť k akcelerácii podpory čo najefektívnejšieho znižovania nežiaducich rozdielov v rámci Slovenskej republiky na úrovni hospodárskeho, sociálneho, vzdelanostného a územného rozvoja regiónov, udržania ich trvalého rozvoja, zvyšovania ich ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti, zvyšovanie ľudských a inštitucionálnych kapacít, a to najmä s cieľom zvyšovať zamestnanosť a životnú …

Kompetencie aktérov regionálneho rozvoja

Hlavné funkcie projektových centier: metodicky usmerňujú a kontrolujú projekty v rámci okresu v súlade s príslušným akčným plánom (AP), sú prostredníkom medzi žiadateľmi o regionálny príspevok (RP) a sekciou regionálneho rozvoja (sekcia RR, SRR), sú sekretariátom „malej“ rady okresu. Úlohy: Metodicky usmerňujú a koordinujú žiadateľov o RP. Projekty, ktoré žiadateľ podáva prostredníctvom centra, pošle centrum …

Návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci sa dostal do druhého čítania

Podmienkou investičnej pomoci investorom na Slovensku už nebude tvorba pracovných miest vo výrobe. Vyplýva to z návrhu zákona o regionálnej investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes (08.12.2017) posunul parlament do druhého čítania. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. apríl 2018. Ministerstvo chce novým zákonom dosiahnuť zníženie regionálnych rozdielov a cielene podporovať investície …