Na podporu kultúry dostanú Rómovia ročne o milión eur viac

Národná rada SR 10. mája 2017 schválila návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Pre Rómov to znamená o jeden milión eur ročne viac na podporu kultúry. O tom, na aké aktivity a na aké projekty peniaze pôjdu, budú rozhodovať sami. „Nový zákon je významným míľnikom pre kultúru národnostných menšín, zabezpečuje im totiž kultúrnu samosprávu a stabilitu …

16.5.2017 – Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologický významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko  zaradili do každodennej súčasti života.

Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 sa predpokladá začiatkom II. polroku 2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9.5.2017 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. júna 2017. Následne po nadobudnutí účinnosti zákona bude vyhlásená výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na …

Termín na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2017 sa posúva do 30. mája

MPaRV SR predlžuje riadny termín na predkladanie „Jednotnej žiadosti na rok 2017″ do 30. mája 2017. Týka sa to žiadateľov o priame podpory smerujúce do oblasti pôdohospodárstva. Slovenské ministerstvo využilo dlhší časový priestor, ktorý vytvorila Európska komisia pre všetky členské krajiny. Pôvodný termín bol do 15. mája. Predĺženie termínu sa týka všetkých priamych podpôr, ktoré sú …

Príspevok na zateplenie rodinného domu sa zvýši

Na zateplenie rodinného domu bude po novom možné získať vyšší príspevok od štátu ako vlani. Vyplýva to z novely zákona o energetickej hospodárnosti budov z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR , ktorú 9. mája 2017 definitívne schválil parlament. Maximálna dotácia tak stúpne z doterajších 6 500 na 8 500 eur. Rezort v predkladacej správe …

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktorý poslanci NR SR  schválili 10. mája 2107. Vláda návrh novely schválila  22. februára 2017. Novela rozšíri oblasti, na ktoré možno poskytnúť …

Účasť na podujatí EuroVelo 11 Tour (19.-21.04.2017)

V dňoch 19.-21. apríla 2017 sa konal najväčší cyklistický projekt na Slovensku – propagačná cyklojazda EuroVelo 11 Tour. V rámci plnenia Akčného plánu okresu Svidník je jednou z úloh Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. vypracovanie štúdie rozvoja cyklotrás a cyklochodníkov. Cieľom je zabezpečiť zníženie podielu motorovej k nemotorovej doprave a zároveň prispieť k rozvoju cykloturistickej infraštruktúry v okrese. Za Centrum sa podujatia …

Technická pomoc ELENA vytvorí investície za 22 miliónov eur

Prešovský samosprávny kraj ako jediný na Slovensku pomáha znižovať energetickú náročnosť budov. Už viac ako dva roky intenzívne podporuje znižovanie energetickej náročnosti verejných budov a pomáha strategickým investíciám v tejto oblasti. Cez implementačnú jednotku ELENA – Európsku lokálnu energetickú asistenciu, plánuje do konca roka 2017 vygenerovať projekty za minimálne 22 miliónov eur. Technickú pomoc ELENA realizuje Prešovský samosprávny kraj spolu …

Ministerstvo pôdohospodárstva podporí regióny aj prostredníctvom miestnych akčných skupín

Bratislava, 9. máj 2017 – Viac financií pre miestne akčné skupiny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podpísalo memorandum o navýšení prostriedkov na podporu verejno-súkromných partnerstiev. K pôvodne alokovaným 200 miliónom eur môže v čase pribudnúť ďalších do 60 miliónov eur, pokiaľ to dovolí vývoj implementácie IROP a PRV SR. „Podpis memoranda je …