Category «Aktuality»

V. Remišová pripravila novelu zákona o eurofondoch, ktorá prináša viac transparentnosti a zjednodušuje čerpanie

Poradcovia pri  eurofondových projektoch budú zverejňovaní, aby sa predchádzalo konfliktu záujmov a verejnosť mala o ich aktivitách viac informácií. Podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová pripravila novelu zákona, ktorá zjednodušuje eurofondy a prináša protikorupčné opatrenia. „Ide o ďalší balík opatrení, ktoré zjednodušia využívanie eurofondov a znížia byrokraciu,“ uviedla Remišová. Novela zákona obsahuje úpravy v celom procese manažmentu eurofondov od vyhlasovania …

Obce majú jedinečnú možnosť zapojiť sa do národného projektu na zmiernenie následkov koronavírusu v obciach

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pozýva starostov, aby sa čo najskôr zapojili do národného projektu, ktorého cieľom je podporiť riešenie aktuálnych nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), nachádzajúcich sa vo všetkých krajoch Slovenska mimo Bratislavského.

Z „Prvej pomoci +“ rezort vyplatí viac peňazí väčšiemu počtu žiadateľov

V „Prvej pomoci +“ nielen zvyšujeme a predlžujeme finančnú pomoc na ochranu pracovných miest do marca, ale tiež rozširujeme okruh oprávnených žiadateľov. O pomoc budú môcť navyše požiadať aj SZČO, ktoré majú príjem z iného zamestnania. Túto pomoc dopĺňa aj poskytovanie tzv. covid príplatku pre zamestnancov, ktorí ochorejú napr. pri starostlivosti o ľudí. Rovnako aj …

Vicepremiérka Remišová vyzýva odbornú i laickú verejnosť na Národnú konzultáciu k eurofondom

Jedinečná príležitosť ovplyvniť budúcnosť Slovenska je tu. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová spúšťa historicky prvú Národnú konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie. Vicepremiérka vyzýva odbornú aj laickú verejnosť, aby sa do Národnej konzultácie zapojila a pripomienkovala návrh priorít Partnerskej dohody, na základe ktorej bude SR čerpať eurofondy v rokoch 2021 – 2027.

SIEA navyšuje čerpanie kreatívnych voucherov

Aj Slovenská inovačná a energetická agentúra sa rozhodla podporiť malých a stredných podnikateľov z kreatívnych odvetví. Záujem o kreatívne vouchere je naozaj veľký. Aktuálne kapacity vyhlásenej výzvy zo dňa 23. júla 2020 už boli vyčerpané. Stále však máme množstvo záujemcov, ktorí sú registrovaní v zásobníku žiadostí o kreatívny voucher. Preto sa SIEA rozhodla, že nebude vyhlasovať nové výzvy, ktoré by vyžadovali …

Konsolidované znenie k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil konsolidované znenie zákona o verejnom obstarávaní, v rámci ktorého je zapracovaný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Tento návrh novely z dielne úradu zavádza opatrenia na zrýchlenie verejných nákupov a posilnenie transparentnosti, vypracováva profesionalizáciu verejného obstarávania a buduje nezávislosť úradu. Zároveň však pravidlá novely zavádzajú opatrenia v súvislosti s bojom proti nekalým praktikám vo verejnom obstarávaní, aby …

Remišová rozdelila mimovládnym organizáciám na boj s covidom 1,1 milióna eur

Mimovládne organizácie, ktoré sa zapojili do boja proti covidu, dostanú pomoc 1,1 milióna eur. Výzva, ktorú ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja vyhlásilo v auguste, podporí projekty 49 mimovládnych organizácií širokého spektra – od práce so starými a chorými, cez pomoc v online vzdelávaní, pri prevencii bezdomovectva, až po prácu s Rómami. Peniaze dostanú mimovládne organizácie …

Na obnovu budov by z fondu obnovy malo ísť minimálne 670 miliónov eur

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by sa v kontexte obnovy budov z európskych peňazí z Fondu obnovy chcelo zamerať na tri kľúčové oblasti. Na obnovu rodinných domov by chcelo nárokovať zdroje minimálne vo výške 300 miliónov eur, na obnovu historicky a pamiatkovo chránených budov aspoň 120 miliónov eur a na obnovu brownfieldov zhruba 250 …