Category «Aktuality»

R. SULÍK: Zo Slovenska chceme krajinu, kde sa oplatí podnikať, pracovať a žiť

Výrazné zlepšenie podnikateľského prostredia, zmeny v oblasti energetiky a zlepšenie funkčnosti ministerstva hospodárstva smerom k občanom. To sú tri hlavné priority nového vedenia rezortu na čele s ministrom Richardom Sulíkom, ktoré obsahuje aj programové vyhlásenie vlády. Národná rada SR ho schválila ústavnou väčšinou. „Za šesť týždňov od nástupu do funkcií sme šli na plné obrátky. Koronakríza zmenila naše životy, spôsob práce. …

Ministerstvo rozširuje pomoc občanom o SOS dotáciu

Občania, ktorí sa v aktuálnej situácii pandémie koronavírusu ocitli bez príjmu, môžu žiadať o dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozširujeme tak okruh žiadateľov aj o tých, ktorí z rôznych dôvodov nemajú nárok na príspevok z projektu „Prvá pomoc“. Nová SOS dotácia je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie koronavírusu mali prácu, …

Ministerstvá rozhodli o odpustení dane z príspevkov zo sociálnej pomoci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR rozhodli o tom, že príspevky sociálnej pomoci štát žiadateľom nebude zdaňovať pri podávaní daňového priznania fyzických osôb za rok 2020. Zároveň sa ani nebudú započítavať do príjmu SZČO pri žiadaní o ďalšiu pomoc. Je dôležité, aby SZČO v daňovom priznaní do príjmov …

Oznam o vyhlásení 62. výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranej na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje, že dňa 27. 04. 2020 bola zverejnená 62. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

MV SR opätovne vyhlásilo výzvu na podporu prístupu k pitnej vode

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo ďalšiu výzvu zameranú na prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je  spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Operačný program Ľudské zdroje s pomocou Európskej únie tak dáva možnosť obciam a mestám zabezpečiť prístup k pitnej vode.

Veronika Remišová: V ďalšom období si musí Slovensko obhájiť záujmy pred EK

V ďalšom období si musí Slovensko obhájiť svoje záujmy pred Európskou komisiou (EK). V aktuálne prebiehajúcich rokovaniach o európskom rozpočte sú totiž snahy o znižovanie Kohézneho fondu, z ktorého sa čerpajú prostriedky na obnovenie infraštruktúry, teda ciest, nemocníc a tak ďalej. Uviedla to podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová v nedeľu  (26.04.2020) v relácii televízie TA3 V politike.