Vláda odsúhlasila nové priority v oblasti integrácie Rómov do roku 2020

Na výjazdovom rokovaní vlády v Levoči 17. januára 2019 boli schválené Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2019-2020 pre päť prioritných oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a finančné začlenenie. Materiál pripravený Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je doplnením existujúcej rámcovej stratégie, ktorá bola schválená v roku 2012 a …

V Prešove rokovali odborníci o vzdelávaní žiakov z marginalizovaných komunít na SOŠ

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dňa 16.01.2019 v Prešove konalo stretnutie za okrúhlym stolom k téme Vzdelávanie študentov z marginalizovaných komunít v stredných odborných školách v Prešovskom samosprávnom kraji. Jeho organizátorom bol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Ako pripraviť dobrý projekt – 3. výzva Dunajského nadnárodného programu chce stavať na kvalite

Informácie, rady, skúsenosti aj odporúčania zazneli 15. januára 2019 v hoteli Bôrik v Bratislave, kde sa  uskutočnil Tematický seminár venovaný pripravovanej tretej výzve Dunajského nadnárodného programu (DNP) s dôrazom na prioritnú os 4.1. Správa vecí verejných, ktorý sa niesol v réžii zástupcov Spoločného sekretariátu  programu so sídlom v Maďarsku.

Vláda schválila príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude mať od mája vytvorené podmienky pre nový príspevok na novostavby rodinných domov vo výške 8 000 eur. Táto podpora má motivovať občanov, aby svoje novostavby rodinných domov stavali s vlastnosťami budov s takmer nulovou potrebou energie. Táto úroveň výstavby bude po roku 2020 vyžadovaná pri každej novostavbe.

Finančné limity platné od 1. 1. 2019

Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.