Nová výzva na predkladanie ponúk – eTendering

Európska komisia v súčasnosti hľadá aktívne, flexibilné spoločnosti zamerané na budúcnosť, ktoré by jej pomohli pri komunikačných a osvetových činnostiach. Komisia uverejnila novú výzvu na predloženie ponúk zameraných na podporu dobre načasovaných komunikačných činností a jasne vymedzených krátkodobých komunikačných iniciatív a reklám. Komisia a zvyšní signatári uzavrú dve rámcové zmluvy, každú na obdobie 4 rokov, …

Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy

Podpora administratívnych kapacít miest a obcí vykonávajúcich manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu – aj túto možnosť prinesú projekty, ktoré budú implementované z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Podpora miestnej a regionálnej kultúry na rok 2020

Program podpora miestnej a regionálnej kultúry je zameraný na podporu miestnych umeleckých a iných kultúrnych zoskupení, subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, folklóru, folklorizmu, záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (tanec, spev, hudba, divadlo, remeselná a ľudová umelecká výroba, výtvarné umenie, fotografia, literatúra, prednes a i.) vo forme poskytnutia dotácie. Podpora bude spočívať v prideľovaní finančných …

V najmenej rozvinutých okresoch vzniknú stovky nových pracovných miest

Päť firiem preinvestuje na Slovensku 47 miliónov eur a vytvorí 450 nových pracovných miest. Štát im poskytne investičnú pomoc. Na návrh ministerstva hospodárstva o tom rozhodla vláda. „Štyri z investícií smerujú do najmenej rozvinutých okresov. Jeden zámer prináša inovatívne know-how v oblasti informačných technológií, čo je v súlade so snahou podporovať rast inovatívnych investícií a pridanej hodnoty,“ vysvetlil minister hospodárstva Peter Žiga.

Očakávané smerovanie programu Horizont 2020 v jeho poslednom roku

Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 je so svojim rozpočtom 75 mld. EUR jedným z najväčších, ak nie najväčším programom integrujúcim podporu výskumu a inovácií na svete. Implementuje sa prostredníctvom viacročných pracovných programov, na ktoré je vyčlenená istá časť celkového rozpočtu. Na posledné tri roky fungovania programu (2018-2020) bolo alokovaných viac ako 30 mld. EUR.