R. Raši: Podporujeme prepojenie medzi kohéznou politikou a reformami

Eurofondová politika musí slúžiť nielen na riešenie aktuálnych problémov, ale štáty z nej musia financovať aj reformy. Do budúcna, keď eurofondy skončia, je to jediná trvalo udržateľná možnosť pre krajiny, ktorých regióny dobiehajú tie najvyspelejšie v Európe. Aj o tom hovoril podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši vo svojom vystúpení na ministerskej konferencii Priatelia kohézie v Dubrovníku. V rámci svojho …

Biznis odštartoval maturitný oblek a nezastavili ho ani dva bankroty

Krajčírske remeslo mal v krvi – venovala sa mu prakticky celá jeho rodina. Keď preto ako tínedžer pracoval s víziou vlastnej firmy, krajčírstvo bolo najprirodzenejšou možnou cestou. Michal Gula, zakladateľ a spolumajiteľ krajčírstva TaiMar, vyrastal v paneláku vo Svidníku. Jeho mama bola krajčírkou, preto do styku s týmto ušľachtilým remeslom prichádzal prakticky denne a prirodzene si …

Program CENTRAL EUROPE otvára novú, v poradí už 4. výzvu na realizáciu projektov

Aktuálna výzva v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE bude iná než tie predchádzajúce – nielen že sa zjednoduší administrácia projektu pred jeho schválením, ale dôraz sa bude klásť aj na kontinuitu s už realizovanými projektmi v rámci programu, ako aj na spoluprácu mimo komunity INTERREG. Členovia monitorovacieho výboru programu sú presvedčení, že práve takáto spolupráca je kľúčová pre …

Informačno-poradenské centrum bude v Prešove pomáhať ďalšie tri roky

Obce, mestá, firmy či združenia, ktoré chcú čerpať z eurofondov, nájdu bezplatnú pomoc v Informačno-poradenskom centre (IPC) v Prešove aj ďalšie tri roky. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši zhodnotil spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským doterajšie fungovanie IPC a súčasne ohlásil, že bude fungovať i naďalej do roku 2021.

Envirorezort pokračuje v boji proti skládkam

Až takmer polovicu zmesového komunálneho odpadu, ktorý skončí na skládkach, tvorí biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Potrebné je zmeniť princípy a smerovanie v odpadovom hospodárstve. Posunúť sa v zmysle platnej hierarchie odpadového hospodárstva od ukladania odpadu na skládkach, energetického a materiálového zhodnocovania k opätovnému používaniu vecí, materiálov a najmä, k predchádzaniu vzniku odpadu. Vyplýva to z Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025, …

V najmenej rozvinutých okresoch podporíme vznik ďalších pracovných miest

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) podporí sumou vyše 2,1 milióna eur vytvorenie nových pracovných miest v najmenej rozvinutých okresoch, ale aj rozvoj turizmu, obnovu športovísk či zvýšenie kapacít domovov sociálnych služieb a pod. Návrh ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Medzilaborce, Revúca, Rožňava, Sobrance, Svidník a Trebišov na dnešnom rokovaní vlády (dňa 27.02.2019) predložil …

Slovensko bude zelenšie. Vláda schválila Envirostratégiu 2030

Vláda dnes (27.02.2019) dala silný mandát dôslednej ochrane životného prostredia na Slovensku. Schválila dlho očakávanú Envirostratégiu 2030. Po rokoch má tak Slovensko jasne stanovený postup ako čeliť najväčším súčasným environmentálnym výzvam, ako je boj proti skládkovaniu odpadov, ochrana ovzdušia a ochrana druhov a biotopov. Po schválení vládou nastáva fáza uvedenia Envirostratégie do praxe. To sa bude diať prostredníctvom zmien zákonov …

Výroba zelenej elektriny sa v tomto roku zvýši. MH SR uvoľňuje kapacity pre nové zdroje

Ešte tento rok pribudnú na Slovensku nové zdroje pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Ide o výsledok reformy podpory výroby zelenej energie z dielne rezortu hospodárstva, ktorá platí od januára. Historicky po prvýkrát budú môcť podnikatelia získať povolenia na používanie lokálneho zdroja. Môžu si ním vyrobiť „zelenú“ elektrinu výlučne pre vlastnú potrebu priamo na odbernom …