Raši: Ministerstvo pôdohospodárstva dosahuje v oblasti rozvoja vidieka dobré výsledky

V poradí štvrtá kontrola plnenia akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie čerpania eurofondov prebehla na rezorte pôdohospodárstva.  Vicepremiér Richard Raši spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou zhodnotili priebežné výsledky a implementáciu piatich operačných programov v gescii jej rezortu.

EK sme vysvetlili nové opatrenia na zrýchlenie kontroly čerpania eurofondových zákaziek

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie ( ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák a riaditeľ Odboru dohľadu Tomáš Lepieš koncom tohto mesiaca rokovali v Bruseli s predstaviteľmi Európskej komisie o  nových opatreniach, ktoré úrad prijal pre zrýchlenie kontroly eurofondových zákaziek, ako aj pre zníženie možných korekcií pre Slovensko. „Teší ma, že sme EK mohli predstaviť odpočet našej práce …

Minister P. Žiga ocenil projekty, ktoré šetria energiu

Hlavnú cenu pre celkovo najlepší projekt garantovanej energetickej služby získal projekt Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku. V roku 2016 znížili náklady na spotrebu energie o 192 tisíc eur. Minister hospodárstva P. Žiga zdôraznil, že energetická efektívnosť je nepochybne významný fenomén poslednej doby.

Ministerstvo životného prostredia podporí výmenu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách

Od 29. októbra 2018 sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

Agrorezort podporí chovateľov sladkovodných rýb

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podporí chov sladkovodných rýb na Slovensku. Chovatelia sa môžu uchádzať o prostriedky na budovanie nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra rozdelí medzi úspešných žiadateľov až 5,5 milióna eur.

PPA začala vyplácať slovenským farmárom preddavky vo výške viac ako 23 miliónov eur

Agrorezort úspešne nadviazal na minulý rok, keď prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vyplatil slovenským farmárom historicky prvé preddavky na priame platby so zameraním na podporu živočíšnej produkcie. V týchto dňoch si finančne prilepší ešte viac žiadateľov ako vlani. Viac ako 23 miliónov eur si rozdelí 4 584 slovenských poľnohospodárov.

ÚVO zvyšuje transparentnosť vo verejných súťažiach

Úrad pre verejné obstarávanie ( ďalej len „úrad“) dňa 19. októbra 2018 spustil nový, modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania. Vďaka nemu sa vo verejných súťažiach zvýši transparentnosť a zníži byrokracia v procese. Štát ponúka systém na stránke  úradu bezplatne.

Parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní

Poslanci NR SR dňa 16. októbra 2018 schválili novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá prináša zrýchlenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania. Významnou zmenou, ktorú prináša novelizácia a ktorá bude mať pozitívny dopad predovšetkým na regionálnych nákupcov v rámci samosprávy,  je revízia finančných limitov, od ktorých sa odvíja procesný postup vo verejnom obstarávaní. Novelou sa zavádza kategória zákaziek malého rozsahu …