O dotáciu na vybudovanie elektronabíjacích staníc je možné požiadať do konca roka

Termín na predkladanie žiadostí na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc sa z dôvodu pandémie predlžuje o jeden mesiac. Záujemcovia môžu žiadosti o dotáciu predkladať až do 31. decembra 2020. Výzva bola vyhlásená 2. septembra a pôvodný termín predkladania žiadostí bol do 30. novembra. Ministerstvo hospodárstva SR ide už druhýkrát podporiť budovanie elektronabíjačiek. Vyčlenených je 650-tisíc …

Zverejnenie prezentácií z informačného webinára k výzve zameranej na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v obciach s MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov, že prezentácie z webinára, ktorý sa uskutočnil v pondelok 23. novembra 2020 k výzve zameranej na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, si môžete stiahnuť tu:

Dotácie na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu sú spustené

Ministerstvo kultúry dnes (23.11.2020) spustilo dotácie na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu. Cieľom Výzvy – pomoc pre technické a podporné profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle je zmierniť dopady pandémie COVID-19 na profesionálov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorí od marca do septembra 2020 nemohli čerpať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc Ministerstva práce, sociálnych …

MK SR: Spúšťame dotácie na pomoc kultúre počas koronakrízy

Ministerstvo kultúry spúšťa v pondelok 23.11.2020 dotácie na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu (KKP). Cieľom dnes (20.11.2020) predstavenej výzvy je zmierniť dopady pandémie COVID-19 na podporné a technické profesie v KKP. Určená je tým, ktorí od marca do septembra 2020 nemohli čerpať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny. Žiadosti …