Category «Aktuality»

Do OP Integrovaná infraštruktúra sa presunie 250,12 milióna eur

Na budovanie dopravnej infraštruktúry či na podporu moderných a efektívnych spôsobov dopravy na Slovensku bude vyčlenených z európskych zdrojov ešte viac peňazí. Vláda SR na svojom rokovaní schválila materiál z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý hovorí o presune časti výkonnostnej rezervy európskych fondov. Do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) sa …

Ministerstvo školstva posilní kariérové poradenstvo

Pomôcť žiakom rozhodnúť sa pri výbere svojho budúceho povolania, a to predovšetkým so zreteľom na požiadavky trhu práce, ich talent, záujmy a zručnosti má za úlohu nový systém kariérového poradenstva. Podrobne ho upravuje zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovania poslancov NR SR.

Do konca marca je možné podávať žiadosti o vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. marca 2019 je na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania (ako vykonávateľovi) žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

R. Raši: Podporujeme prepojenie medzi kohéznou politikou a reformami

Eurofondová politika musí slúžiť nielen na riešenie aktuálnych problémov, ale štáty z nej musia financovať aj reformy. Do budúcna, keď eurofondy skončia, je to jediná trvalo udržateľná možnosť pre krajiny, ktorých regióny dobiehajú tie najvyspelejšie v Európe. Aj o tom hovoril podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši vo svojom vystúpení na ministerskej konferencii Priatelia kohézie v Dubrovníku. V rámci svojho …

Program CENTRAL EUROPE otvára novú, v poradí už 4. výzvu na realizáciu projektov

Aktuálna výzva v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE bude iná než tie predchádzajúce – nielen že sa zjednoduší administrácia projektu pred jeho schválením, ale dôraz sa bude klásť aj na kontinuitu s už realizovanými projektmi v rámci programu, ako aj na spoluprácu mimo komunity INTERREG. Členovia monitorovacieho výboru programu sú presvedčení, že práve takáto spolupráca je kľúčová pre …