Category «Aktuality»

O zriadenie STK je vysoký záujem

Od polnoci 20. mája do poludnia 21. mája bolo na ministerstvo dopravy doručených 71 žiadostí o zriadenie novej stanice technickej kontroly (STK). Návrhy na udelenie povolenia o STK, ktoré došli kompletné, sa budú posudzovať presne podľa poradia, v akom boli doručené. Rozšírenie siete staníc STK presadilo ministerstvo dopravy a výstavby pod vedením ministra Arpáda Érseka a jeho hlavným cieľom …

Zákon o energetike čakajú zmeny

Národná rada SR odsúhlasila novelu, ktorá reflektuje najmä na dodatočné požiadavky Európskej komisie týkajúce sa transpozície tretieho energetického balíčka. Zákon taktiež zavádza definície nových pojmov súvisiacich s elektromobilitou. Prevádzkovatelia nabíjacích staníc nebudú považovaní za podnikateľov v energetike, čím im odpadne množstvo administratívnych povinností. Novela odbremeňuje od niektorých povinností aj odberateľov energií.

Okrúhly stôl v Prešove k zákonu o sociálnom podnikaní

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin pripravili prvý okrúhly stôl zo série Rómovia a trh práce na tému sociálneho podnikania. Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v utorok 24. apríla 2018 v Prešove, sa zúčastnilo vyše osemdesiat primátorov, starostov a zástupcov štátnej správy z PSK. Tím …

Nové pravidlá pre sociálne podnikanie platné od 1.5.2018

Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať a považovať za súčasť ekonomiky, ktorá je riadená solidaritou, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych cieľov, kde v mnohých prípadoch sleduje spoločenské ciele. V najširšom ponímaní sociálna ekonomika je ekonomika „s ľuďmi pre ľudí“ , ľudia a ekonomika slúžia i iným účelom ako je zisk. Sociálnu ekonomiku v základnom ponímaní možno …

ÚVO predstavil zástupcom EK návrhy na lepšie čerpanie eurofondov

Zavedenie plnej elektronizácie verejného obstarávania, vypustenie dvojobálkového systému predkladania ponúk či zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou. To sú niektoré z návrhov na zrýchlenie procesu i zjednodušenie kontroly verejných súťaží pri eurofondových zákazkách, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predstavil na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie (EK).