Workshop o štátnej investičnej pomoci

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník začína svoju činnosť V súvislosti so zahájením činnosti Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník sa v malej zasadačke Domu kultúry konal dňa 31. januára 2017 workshop zameraný na podmienky štátnej investičnej pomoci. Samotný workshop otvoril prednosta Okresného úradu vo Svidníku Ing. Jozef Baslár, ktorý predstavil riaditeľku Centra Ing. Vieru Dujakovičovú a zástupcu agentúry SARIO …