Category «Aktuality»

Raši: V nových eurofondoch potrebujeme viac slobody, než navrhuje EK

„Slovensko požaduje, aby tematická flexibilita aj dohodnuté veľké zjednodušovanie eurofondov po roku 2020 boli omnoho výraznejšie oproti tomu, čo ukazujú nové legislatívne návrhy Európskej komisie,“ povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši na konferencii v Bulharsku. Tu totiž Slovensko nebojuje iba o nové eurofondové peniaze, ktoré prídu po roku 2020, ale aj o pravidlá, poľa ktorých ich …

Na otvorenie novej STK sú ešte voľné miesta

(1. júna 2018) Na zriadenie novej stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete sú ešte voľné miesta. Záujemcovia môžu požiadať o otvorenie novej STK v 27 okresoch. Ministerstvo dopravy vyhodnocuje aktuálne doručené žiadosti. K dnešnému dňu evidujeme 95 návrhov. Napriek pomerne vysokému počtu doručených žiadostí sú okresy, v ktorých ešte stále neevidujeme žiadosť o zriadenie ďalšej STK a je tam …

O zriadenie STK je vysoký záujem

Od polnoci 20. mája do poludnia 21. mája bolo na ministerstvo dopravy doručených 71 žiadostí o zriadenie novej stanice technickej kontroly (STK). Návrhy na udelenie povolenia o STK, ktoré došli kompletné, sa budú posudzovať presne podľa poradia, v akom boli doručené. Rozšírenie siete staníc STK presadilo ministerstvo dopravy a výstavby pod vedením ministra Arpáda Érseka a jeho hlavným cieľom …

Zákon o energetike čakajú zmeny

Národná rada SR odsúhlasila novelu, ktorá reflektuje najmä na dodatočné požiadavky Európskej komisie týkajúce sa transpozície tretieho energetického balíčka. Zákon taktiež zavádza definície nových pojmov súvisiacich s elektromobilitou. Prevádzkovatelia nabíjacích staníc nebudú považovaní za podnikateľov v energetike, čím im odpadne množstvo administratívnych povinností. Novela odbremeňuje od niektorých povinností aj odberateľov energií.