Category «Aktuality»

Okrúhly stôl v Prešove k zákonu o sociálnom podnikaní

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin pripravili prvý okrúhly stôl zo série Rómovia a trh práce na tému sociálneho podnikania. Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v utorok 24. apríla 2018 v Prešove, sa zúčastnilo vyše osemdesiat primátorov, starostov a zástupcov štátnej správy z PSK. Tím …

Nové pravidlá pre sociálne podnikanie platné od 1.5.2018

Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať a považovať za súčasť ekonomiky, ktorá je riadená solidaritou, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych cieľov, kde v mnohých prípadoch sleduje spoločenské ciele. V najširšom ponímaní sociálna ekonomika je ekonomika „s ľuďmi pre ľudí“ , ľudia a ekonomika slúžia i iným účelom ako je zisk. Sociálnu ekonomiku v základnom ponímaní možno …

ÚVO predstavil zástupcom EK návrhy na lepšie čerpanie eurofondov

Zavedenie plnej elektronizácie verejného obstarávania, vypustenie dvojobálkového systému predkladania ponúk či zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou. To sú niektoré z návrhov na zrýchlenie procesu i zjednodušenie kontroly verejných súťaží pri eurofondových zákazkách, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predstavil na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie (EK).

MZ SR systematicky pracuje na zlepšení dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch

​Aj v odľahlejších regiónoch Slovenska by pacienti v budúcnosti mali nájsť svojho lekára. Ministerstvo zdravotníctva mimo okresných a krajských miest plánuje umožniť vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov. Projekt bude financovaný z eurofondov a cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre ľudí aj v miestach, kde …

Envirorezort podporuje elektromobilitu na Slovensku

Dotácie na nákup vozidiel s elektrickým pohonom neboli pre samosprávy nikdy výhodnejšie a jednoduchšie Envirorezort historicky po prvý raz podporí nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom. Oprávnenými žiadateľmi sú obce alebo samosprávne kraje a svoje žiadosti o dotáciu môžu predkladať na Environmentálny fond do 2. mája 2018. Maximálna výška podpory je 30-tisíc eur s minimálnou mierou spolufinancovania vo výške 5 percent. Vďaka tomuto opatreniu by sa …