Category «Aktuality»

EK sme vysvetlili nové opatrenia na zrýchlenie kontroly čerpania eurofondových zákaziek

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie ( ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák a riaditeľ Odboru dohľadu Tomáš Lepieš koncom tohto mesiaca rokovali v Bruseli s predstaviteľmi Európskej komisie o  nových opatreniach, ktoré úrad prijal pre zrýchlenie kontroly eurofondových zákaziek, ako aj pre zníženie možných korekcií pre Slovensko. „Teší ma, že sme EK mohli predstaviť odpočet našej práce …

ÚVO zvyšuje transparentnosť vo verejných súťažiach

Úrad pre verejné obstarávanie ( ďalej len „úrad“) dňa 19. októbra 2018 spustil nový, modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania. Vďaka nemu sa vo verejných súťažiach zvýši transparentnosť a zníži byrokracia v procese. Štát ponúka systém na stránke  úradu bezplatne.

Parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní

Poslanci NR SR dňa 16. októbra 2018 schválili novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá prináša zrýchlenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania. Významnou zmenou, ktorú prináša novelizácia a ktorá bude mať pozitívny dopad predovšetkým na regionálnych nákupcov v rámci samosprávy,  je revízia finančných limitov, od ktorých sa odvíja procesný postup vo verejnom obstarávaní. Novelou sa zavádza kategória zákaziek malého rozsahu …

13. ročník grantového programu Zelené oázy – výzva

Nadácia Ekopolis v spolupráci s hlavným partnerom, spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., vyhlasuje 13. ročník grantového programu Zelené oázy. Témou tohto ročníka environmentálneho programu je záchrana nášho prírodného dedičstva a s tým súvisiaca výsadba stromov. Medzi  najlepšie projekty sa rozdelí suma 60 000 eur.

MDV SR je najrýchlejšie v čerpaní eurofondov

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu  Richard Raši pokračuje v sérii kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov. Na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa oboznámil s priebežnými výsledkami a implementáciou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Spolu s ministrom dopravy Arpádom Érsekom pozitívne zhodnotili zazmluvňovanie, vyhlasovanie vyzvaní a …