Category «Aktuality»

Iniciatíva dobiehajúcich regiónov bude pokračovať

Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou chce pokračovať v spolupráci s Prešovským krajom v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov. Stalo sa tak po roku od spustenia tejto formy pomoci a prípravách na implementácii akčného plánu, ktorý je zameraný na zvýšenie výkonnosti, zamestnanosti a ekonomického rozvoja kraja.

M. Hlivák hovoril so šéfom ZMOSu o súťaži na pozemkové úpravy v regiónoch

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák sa dňa 23. januára 2018 telefonicky rozprával s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) Michalom Sýkorom o verejnej súťaži Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na poskytnutie služby na predmet „Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky“. „Všímam si, že o decembrovom rozhodnutí úradu sa šíria nepravdivé informácie. Verejnosti sú …

V Prešove rokovali odborníci o vzdelávaní žiakov z marginalizovaných komunít na SOŠ

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dňa 16.01.2019 v Prešove konalo stretnutie za okrúhlym stolom k téme Vzdelávanie študentov z marginalizovaných komunít v stredných odborných školách v Prešovskom samosprávnom kraji. Jeho organizátorom bol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Vláda schválila príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude mať od mája vytvorené podmienky pre nový príspevok na novostavby rodinných domov vo výške 8 000 eur. Táto podpora má motivovať občanov, aby svoje novostavby rodinných domov stavali s vlastnosťami budov s takmer nulovou potrebou energie. Táto úroveň výstavby bude po roku 2020 vyžadovaná pri každej novostavbe.

Finančné limity platné od 1. 1. 2019

Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.