Category «Aktuality»

Matečná: Štát začína riešiť obrovskú rozdrobenosť pôdy

Vláda Slovenskej republiky schválila prvé katastrálne územia, v ktorých sa budú realizovať po viac ako desaťročí pozemkové úpravy financované zo štátneho rozpočtu. Presne 120 katastrálnych území vybrala podľa transparentných kritérií 27-členná medzirezortná komisia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zložená bola z odborníkov z rôznych oblastí.

Vládna novela zákona o eurofondoch získala potrebnú podporu

Vládna novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj súvisiaceho zákona o finančných nástrojoch financovaných z eurofondov, získala v parlamente pri záverečnom hlasovaní vo štvrtok 5.12.2019 potrebnú podporu. Poslanci prerokovali návrh v skrátenom legislatívnom konaní, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia. Novela nadväzuje na nedávne rozhodnutie vlády z 23. októbra o zlúčení …

Štipendijný program Hlavička

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po dvanásty krát. Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O podporu môžu žiadať všetci študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied, medicíny a umenia. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať nad …

Projekt „Pomôž svojej obci“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 2.12.2019 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Pomôž svojej obci“  v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jednorazovým plastom definitívne odzvoní

Zákaz uvádzať jednorazové plastové výrobky, zvýhodniť výrobcov, ktorí na trh uvádzajú ekologickejšie a recyklovateľné obaly, obmedziť skládkovanie predovšetkým biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. To sú najdôležitejšie zmeny novely zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorú dnes (27.11.2019) schválili poslanci Národnej rady SR.

Vyhlásenie ÚVO, ZMOS, SK8, ÚMS k potrebe zmeny systému kontroly verejného obstarávania pri čerpaní eurofondov

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“), Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“), Združenie samosprávnych krajov – SK 8 (ďalej len „SK 8“) a Únia miest Slovenska (ďalej len „ÚMS“) považujú za naliehavé zjednodušiť proces kontroly verejného obstarávania v prípade zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) s cieľom zvýšiť čerpanie týchto finančných prostriedkov. Uvedené …

Nový impulz pre obce a mestá. Envirorezort spustil desaťročnú podporu budovania verejných kanalizácií a vodovodov

Podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos dnes (25.11.2019) odštartoval výzvu, vďaka ktorej sa obciam a mestám dáva možnosť získať podporu na budovanie vodovodov a kanalizácií. Vyhlásená výzva je reálnym krokom v rámci programu Financovanie rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií s dôrazom pre obce do 2-tisíc obyvateľov. Program ministerstvo životného prostredia presadilo minulý mesiac na vláde, vďaka čomu zaistilo, že minimálne pol miliardy eur …

Envirofond – oznam

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokument: VÝZVA č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

III. výzva na predkladanie návrhov HUSKROUA ENI 2014-2020

Dňa 14. novembra 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu v Maďarsku, ako riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA 2014 – 2020 v spolupráci s Národnými orgánmi: Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva a obchodu Ukrajiny, vyhlásili tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.