Category «Regionálny rozvoj»

Vďaka iniciatíve EÚ sa po roku zlepšilo hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji

Európska komisia hodnotí prvý rok vykonávania iniciatívy Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) v Prešovskom kraji. Tento slovenský „región s nízkymi príjmami“, ktorého HDP síce rýchlo rastie, ale výrazne zaostáva za priemerom EÚ a Slovenska, využíva know-how Komisie a Svetovej banky na podporu zamestnanosti a rastu. Druhá etapa iniciatívy sa začne na budúci mesiac.

Európska komisia chce uľahčiť prístup k eurofondom

Iniciatíva dobiehajúcich regiónov pokračuje v PSK druhou etapou Zástupcovia Európskej komisie a Svetovej banky vyhodnotili iniciatívu dobiehajúcich regiónov (Catching – up Regions) v Prešovskom samosprávnom kraji po roku spolupráce ako úspešnú. Na záverečnej konferencii v Prešove v utorok 18. júna 2019 konštatovali pokrok vo vybraných oblastiach rozvoja kraja i pozitívne zmeny v skvalitnení procesov a služieb krajskej samosprávy.

ÚPVII školil zástupcov najmenej rozvinutých okresov o regionálnom príspevku

Odbor podpory regionálneho rozvoja v kooperácii s odborom verejného obstarávania UPVII zorganizovali 30. mája 2019 v Košiciach školenie na zvýšenie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania. Školenia sa zúčastnili prijímatelia regionálneho príspevku, ako aj pracovníci okresných úradov a centier podpory regionálneho rozvoja všetkých okresov v rámci NRO. Hlavným účelom školenia bolo zabezpečenie informovanosti a poskytnutie …

Monitorovací výbor schválil ďalších 32 projektov cezhraničnej spolupráce, najúspešnejšie boli projekty z PSK

V rámci poľsko-slovenskej spolupráce a programu Interreg bude z prostriedkov Európskej únie podporených ďalších 32 projektov. Na území Prešovského samosprávneho kraja by sa malo realizovať až dvadsať z nich v celkovej hodnote 23,5 milióna eur. Schválené projekty podporia viaceré oblasti v kultúre, vzdelávaní a rovnako aj v doprave, kam smerujú ďalšie financie určené na modernizáciu ciest.

Matečná predstavila systémové riešenie pozemkových úprav pre Slovensko

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav na Slovensku dnes (t.j. 16.4.2019) počas konferencie s názvom „Ako ďalej pozemkové úpravy“ predstavila vicepremiérka Gabriela Matečná. Realizácia pozemkových úprav je potrebná ešte v 3 103 katastrálnych územiach. Každoročne by mal štát spustiť pozemkové úpravy (PÚ) v 120 katastrálnych územiach počas 30 rokov.

Európska komisia a Svetová banka plánujú v kraji investície za 60 miliónov eur

Aktivity Európskej komisie a Svetovej banky v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov (Catching – up Regions) v Prešovskom samosprávnom kraji naberajú na intenzite. Na stretnutí Riadiaceho výboru tento týždeň medzinárodní experti so zástupcami PSK rokovali o prípravách konkrétnych projektov, ktoré odporúčajú na financovanie  z eurofondov v rámci vybraných oblastí rozvoja kraja.  Hovorilo sa aj o nových témach na ďalšie obdobie.

S OECD pripravujeme lepšiu budúcnosť pre regióny

Budovanie lepšej budúcnosti pre regióny, mestá a vidiecke oblasti v kontexte svetových trendov je téma ministeriálu Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) k regionálnemu rozvoju, ktorý sa v týchto dňoch koná v gréckych Aténach. Na podujatí zastupuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) jeho vedúci Patrik Krauspe. Výbor OECD pre politiky regionálneho rozvoja zasadá na úrovni …