Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 23. januára 2019

Európska komisia plánuje predĺžiť platnosť pravidiel EÚ pre štátnu pomoc a zároveň začala s ich hodnotením 7.1.2019 – Európska komisia plánuje predĺžiť platnosť siedmich súborov pravidiel EÚ pre štátnu pomoc o dva roky. Platnosť týchto pravidiel mala pôvodne uplynúť v roku 2020. Európska komisia začala taktiež hodnotenie predmetných siedmych súborov pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, ako aj …

Inovatívny čin roka 2018

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dvanásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2018“. Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Termín podania prihlášok je do 30. marca 2019.

Program Interreg Central Europe prerozdelí v tomto programovom období posledných cca 10 miliónov eur

Na januárovom rokovaní Monitorovacieho výboru programu Interreg Central Europe zástupcovia 9 členských krajín EÚ, zapojených do programu, rozhodli o vyhlásení štvrtej, a zároveň poslednej výzvy v aktuálnom programovom období s indikatívnou alokovanou sumou 10 miliónov eur. Jednokolová výzva so zjednodušeným formátom podávania žiadostí by mala byť vyhlásená už začiatkom marca 2019 a bude otvorená do …

Iniciatíva dobiehajúcich regiónov bude pokračovať

Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou chce pokračovať v spolupráci s Prešovským krajom v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov. Stalo sa tak po roku od spustenia tejto formy pomoci a prípravách na implementácii akčného plánu, ktorý je zameraný na zvýšenie výkonnosti, zamestnanosti a ekonomického rozvoja kraja.

M. Hlivák hovoril so šéfom ZMOSu o súťaži na pozemkové úpravy v regiónoch

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák sa dňa 23. januára 2018 telefonicky rozprával s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) Michalom Sýkorom o verejnej súťaži Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na poskytnutie služby na predmet „Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky“. „Všímam si, že o decembrovom rozhodnutí úradu sa šíria nepravdivé informácie. Verejnosti sú …

Čerpanie európskych fondov má v envirorezorte stúpajúcu tendenciu

Ministerstvo životného prostredia SR si úspešne plní svoju úlohu pri čerpaní eurofondov. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na roky 2014 až 2020 už bolo vyhlásených 49 výziev a viacero písomných vyzvaní za viac ako 3 miliardy eur. Zazmluvnených je v súčasnosti 1 291 projektov za 1,58 miliardy eur, čo predstavuje viac ako 50 percent …