DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ

Všeobecné informácie Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Peniaze EÚ navyše by mohli ísť na strategické projekty, premiér je za spoločenskú dohodu o tom

Slovensko by podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) mohlo využiť dodatočné peniaze Európskej únie v objeme približne 8 miliárd eur na niekoľko strategických projektov na základe spoločenskej dohody. Predseda vlády je za spoločné rozhodnutie po diskusii s odborníkmi o tom, na čo by sme využili tieto finančné prostriedky. „Rozprávať sa o tom môžeme celé leto a …

Projekty Interreg Europe môžu pomôcť regiónom

Projekty Interreg Europe prispievajú ku vzniku inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy v súlade so stratégiou Európa 2020. Prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov Interreg Europe pomáha regionálnym a miestnym samosprávam v celej Európe pri vývoji a realizácii lepších politík. Regionálne a miestne verejné orgány si vymieňajú svoje skúsenosti a vzájomne sa inšpirujú novými nápadmi v 258 projektoch medziregionálnej …

NP na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 15.6.2020 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci ,,Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dotácia na nájomné

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo dotáciu na nájomné pre nájomcov na zmiernenie ekonomických následkov v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19, ktorá bola prijatá NR SR dňa 9.6.2020 (legislatívne znenie schválené v NR SR). Dotáciu na nájomné je možné čerpať pre podniky, ktorých prevádzky boli opatreniami orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva alebo  zriaďovateľov škôl a …