Čerpanie peňazí EÚ by malo do konca roka dosiahnuť vyše päť miliárd eur, teda tretinu z celkovej sumy

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 by malo do konca tohto roka dosiahnuť viac než 5 miliárd eur s podielom 33 percent z celkovej alokovanej sumy 15,345 miliárd eur. Zazmluvnenie projektov by v závere roka malo predstavovať objem 11 miliárd eur. Očakáva to Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a …

Základné podmienky pre nové obdobie eurofondov 2021 – 2027 treba splniť do konca roka 2020

Slovensko musí v súvislosti s novým programovým obdobím využívania fondov Európskej únie v rokoch 2021 až 2027 splniť základné podmienky, vrátane súvisiacich kritérií, najneskôr do 31. decembra 2020. Zároveň je krajina povinná zabezpečiť ich uplatňovanie počas celého budúceho sedemročného obdobia. Vyplýva to z materiálu Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ …

Pozvánka na informačný seminár – Opatrenie 7 PRV

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár s názvom „Od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu  projektov v rámci opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“ Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, ktoré sa uskutoční dňa 6. augusta 2019 v čase od 9:30 do 16:00 …

Dosiahli sme zavedenie povinnej predškolskej výchovy. Aby bola v praxi úspešná, pracujeme na ďalších podporných opatreniach.

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 10. júla podpísala novelu školského zákona, ktorá zavádza povinnú predškolskú prípravu pre každé päťročné dieťa. Splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý návrh novely zákona presadzoval od svojho nástupu do funkcie, to považuje za veľký krok správnym smerom.

PPA začína s registráciou žiadateľov na 30-miliónovú „Zelenú naftu 2019+“

Bratislava, 10. júla 2019 – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dnes začala s registráciou oprávnených žiadateľov na tzv. Zelenú naftu 2019+. Proces žiadania, administrácie a vyplácania Zelenej nafty 2019+ bude prebiehať plne a výhradne elektronicky. Poľnohospodári, spĺňajúci podmienky na jej získanie, si  preto musia vytvoriť konto na portáli štátneho Datacentra. Registrácia bude platná aj do budúcich rokov.