Centrum udržateľnej energetiky

CPRROS bude pôsobiť aj ako Centrum udržateľnej energetiky (CUE), ktoré v spolupráci s Energetickým klastrom Prešovského kraja zabezpečí vytvorenie podmienok na koordináciu energetiky na úrovni okresu, zvýšenie jeho energetickej sebestačnosti, redukciu potreby energie a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov. Centrum bude zabezpečovať analytickú činnosť a vypracovanie nízko uhlíkovej stratégie okresu, zavádzanie princípov obehovej ekonomiky. V rámci centra zabezpečuje spolu s ostatnými pracovníkmi riadenie a koordináciu aktivít spojených s implementáciou Akčného plánu rozvoja okresu Svidník.

 

Odkazy na www stránky s danou problematikou: