Dokumenty

  • Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01.07.2020)
  • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (účinnosť od 01.07.2020)
  • Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 25.04.2020 do 31.12.2020)
  • Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01.01.2020)
  • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 27.03.2020)

 

Aktualizované: 31.07.2020