Dokumenty

  • Poučenie žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády SR
  • Manuál „Boj proti korupcii“
  • Brožúra „Korupcia okolo nás – Užitočné informácie pre občanov“
  • Moja pôda (Úver SZRB, a.s.) – dlhodobý úver na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárskych prvovýrobcov
  • Moja pôda pre mladých farmárov (Úver SZRB, a.s.) – dlhodobý úver na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárskych prvovýrobcov
  • Odvodový úver (Úver SZRB, a.s.) – odvodový úver na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým alebo stredným podnikom

 

Aktualizované: 26.10.2018