Dokumenty

  • Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01.01.2019 do 30.11.2019)
  • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (účinnosť od 01.01.2019 do 30.11.2019)
  • Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01.01.2019 do 31.12.2019)
  • Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01.04.2018 do 30.11.2019)
  • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01.08.2019 do 31.08.2019)

 

Aktualizované: 21.08.2019