Projekty podporené RP

Projekty z okresu Svidník podporené regionálnym príspevkom (RP) od 01.09.2016: