NP „Cesta na trh práce“ – Administrácia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

Na základe písomného oznámenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov z 30.03.2017 dávame do pozornosti informáciu, že žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci Národného projektu „Cesta na trh práce“ sú prijímané na detašovanom pracovisku vo Svidníku na Ul. Centrálnej 812/11.

Tento národný projekt zahŕňa 5 aktivít, ktoré sa priamo dotýkajú vytvárania nových pracovných miest:

A1. Podpora vytvárania PM pre UoZ

(kontaktná osoba na ÚPSVaR Svidník: Mgr. Michaela Mikulcová, Mgr. Darina Kuzmová)

A2. Podpora vytvárania PM pre znevýhodnených UoZ v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie

(kontaktná osoba na ÚPSVaR Svidník: PhDr. Helena Pichová)

A3. Podpora vytvárania PM u verejných zamestnávateľov

(kontaktná osoba na ÚPSVaR Svidník: Ing. Kamila Jackaninová)

A4. Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe

(kontaktná osoba na ÚPSVaR Svidník: Ing. Kamila Jackaninová)

A5. Poskytovanie finančného príspevku na podporu mobility

(kontaktná osoba na ÚPSVaR Svidník: PhDr. Helena Pichová)