Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil 2. výzvu na rok 2021

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil už druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre dvanásť národnostných menší. Termín predkladania žiadostí je do 5. januára 2021.

Výzva sa týka všetkých programov a podprogramov pre bulharskú, chorvátsku, českú, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu.

Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci podprogramov kultúrno-osvetová a vzdelávacia činnosť, veda, výskum a neprofesionálne umenie.

Nasledujúca výzva na predkladanie žiadostí pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu bude zverejnená 14. decembra 2020.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021 obsahuje prioritu určenú Správnou radou fondu a to sú aktivity spojené s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľov, najmä aktivity spojené s informovanosťou o právach spojených s príslušnosťou k národnostnej menšine.

Výzva č. 2/2021

Zdroj: KultMinor