Podnikatelia majú čas prihlásiť sa na EXPO Dubaj do konca decembra

Podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem reprezentovať Slovensko na budúcoročnej svetovej výstave EXPO v Dubaji, majú na registráciu už len niekoľko dní. Online formulár, ktorý je už viac ako rok zverejnený na webe rezortu hospodárstva a agentúry SARIO, je potrebné vyplniť najneskôr do 31. decembra 2020. Svetová výstava EXPO Dubaj sa bude v dôsledku pandémie konať v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.

Hlavnou myšlienkou EXPO Dubaj je „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ a podtémou určenou pre Slovensko je „Mobilita“, na ktorú bude prezentácia našej krajiny zameraná. Ministerstvo hospodárstva SR pracuje na obsahovom koncepte slovenskej expozície v oblasti mobility v širšom zmysle, predovšetkým však so zreteľom na problematiku vodíkového pohonu, leteckého priemyslu a kozmonautiky. Podnikatelia, ktorí majú záujem o účasť, sa môžu do konca roka prihlásiť prostredníctvom online formulára dostupného na adrese:

https://www.economy.gov.sk/expo/zaujem-o-ucast.

Svetovej výstavy sa zúčastní vyše 190 krajín, nadnárodné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie. Expo Dubaj bude pre Slovensko unikátnou globálnou platformou a exkluzívnym prezentačným kanálom pre zviditeľnenie Slovenska ako vyspelej európskej krajiny, ktorá využíva moderné technológie, rešpektuje vysoké environmentálne požiadavky a podporuje vedu a výskum. MH SR vyzýva slovenských podnikateľov, start-upistov a zástupcov vedeckej a akademickej obce, aby neváhali a využili možnosti, ktoré výstava Expo Dubaj ponúkne.

Záujemcovia sa v rámci slovenského pavilónu budú môcť prezentovať v stálej expozícii alebo v rotačných expozíciách. Súčasťou Expo Dubaj budú zároveň tematické konferencie počas polročného trvania výstavy (napr. inovácie, umelá inteligencia, energetika, robotika, elektromobilita, smartcity, cyber security, udržateľnosť a alternatívne zdroje, atď.), B2B rokovania, podnikateľské misie, Expo granty, podpora inovácií a iné podnikateľské príležitosti. Najúspešnejšie projekty národných pavilónov budú môcť tri roky v tejto ázijskej krajine pokračovať vo výskume a uplatnení ich podnikateľského zámeru na náklady vlády SAE.

Zdroj: MH SR