MDV SR: Výzva na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

SCHÉMA POMOCI V CESTOVNOM RUCHU

 

 

 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu zameranú na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení cestovného ruchu.

 

NÁZOV VÝZVY: Výzva na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

STRUČNÝ POPIS: Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia ich činnosti opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a v dobe po zrušení predmetných opatrení, keď sa znížený dopyt po ich službách negatívne prejavil v ich ekonomickej situácii. Výzva funguje na základe preplatenia 10%  tržieb z rovnakého obdobia minulého roka. Požiadať je možné aj za jednotlivé mesiace dotknutého obdobia.

 

OPRÁVNENÍ PRIJÍMATELIA

Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • 49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov
 • 55 – Ubytovanie
 • 56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 77.21 – Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
 • 82.3 – Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 85.51 – Športová a rekreačná výchova
 • 91.02 – Činnosti múzeí
 • 91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 – Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 93.11 – Prevádzka športových zariadení – aquaparky
 • 93.19 – Ostatné športové činnosti – prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný lov a rybolov, činnosť horských vodcov
 • 93.21 – Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
 • 93.29 – Činnosti rekreačných parkov a pláží

 

DOTKNUTÉ OBDOBIE: 1. 4. 2020 – 30. 12. 2021

 

OPRÁVNENOSŤ ČERPANIA

Zariadenia cestovného ruchu, ktorým v danom období poklesli tržby o 40% vrátane v konkrétnych mesiacoch. Je možné podať žiadosť aj za jednotlivé konkrétne mesiace.

 

PRÍKLADY VÝPOČTU

Podnik zaznamenal v dotknutom období v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 50%. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 2 000 000€, pričom v roku 2020 to bolo iba 1 000 000€. Podľa oprávnenosti má nárok na čerpanie podpory, kedže tržby mu klesli o viac ako 40%.

Výpočet podpory bude nasledovný: 2 000 000€ x 4% = 80 000€.

Podnik zaznamenal v dotknutom období v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 87,5%. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 2 000 000€, pričom v roku 2020 to bolo iba 250 000€.

Výpočet podpory bude nasledovný: 2 000 000€ x 10% = 200 000€.

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: fyzické osoby, malé a stredné podniky, veľké podniky

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Zdroj: MDV SR