Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2021

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 18. decembra 2020.

Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti. V prípade maďarskej menšiny ide o všetky programy a podprogramy okrem neprofesionálneho a profesionálneho umenia.

Nasledujúca výzva na predkladanie žiadostí pre všetky ostatné národnostné menšiny a zároveň aj pre rómsku menšinu bude zverejnená 30. novembra 2020.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021 obsahuje prioritu určenú Správnou radou fondu a to sú aktivity spojené s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľov, najmä aktivity spojené s informovanosťou o právach spojených s príslušnosťou k národnostnej menšine.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2021 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 Eur.

Výzva č. 1/2021

Zdroj: KultMinor