Zverejnenie prezentácií z informačného webinára k výzve zameranej na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v obciach s MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov, že prezentácie z webinára, ktorý sa uskutočnil v pondelok 23. novembra 2020 k výzve zameranej na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, si môžete stiahnuť tu:

Prezentácia Výzva pozemky (PPTX, 573 kB)

Prezentácia Výzva pozemky, ŽoNFP (PPTX, 108 kB)

Zdroj: MV SR