Dotácie PSK v prehľadnej mape

Prešovský samosprávny kraj integroval tohtoročné dotácie do tematickej mapy geoportálu. Verejnosť tak môže vidieť rozdelenie dotácií prehľadne v mape rozdelenej na jednotlivé okresy.

Kto bol úspešný v dotačných programoch Výzva pre región, Výzva predsedu PSK a Mikroprogram PSK v roku 2020? Aké konkrétne projekty podporil Prešovský samosprávny kraj (PSK), a ktorý región získal najväčšiu podporu? To všetko môže verejnosť nájsť v jednoduchej tematickej mape na geoportáli Prešovského samosprávneho kraja.

Návštevníci portálu si môžu pridelené dotácie filtrovať podľa jednotlivých programov. Po kliknutí na farebný bod v mape sa im mapa automaticky zväčší a ponúkne menšie body konkrétnych projektov. Po opätovnom kliknutí sa záujemcom zobrazia informácie o projekte, žiadateľovi, zaradení do obce a okresu i o výške dotácie. Pri jednotlivých programoch v zátvorke je pre návštevníkov portálu k dispozícii aj počet pridelených dotácií.

„Dotačná pomoc smerovala do všetkých trinástich okresov v kraji. Napriek koronakríze sme sa snažili vyhovieť všetkým prijatým žiadostiam s výnimkou neopodstatnených či neúplných žiadostí. Celkovo sme rozdelili viac ako 4,4 milióna eur a v ďalšom roku plánujeme v prideľovaní dotácií pokračovať. Rozvoj regiónov je totiž nevyhnutný nielen pre miestnych obyvateľov, význam má pre celý kraj,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Krajská samospráva rozdelila tento rok v rámci Výzvy pre región 3,2 milióna eur. Po jednom milióne sa ušlo projektom, ktoré sa zameriavali na cyklodopravu a cykloturizmus, obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Sumu takmer 1,1 milióna eur si rozdelili projekty na výstavbu a rekonštrukciu športovísk. Projekty so zámerom podpory zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti získali dohromady viac ako 100-tisíc eur.

Z mapy na geoportáli vyplýva, že v rámci všetkých troch dotačných schém bol podporený každý okres v kraji. Najviac úspešných projektov v rámci Výzvy pre región bolo v okrese Prešov, najmenej v okrese Snina a Medzilaborce. Zelenú tento rok dostalo 29 zámerov v cyklodoprave, 22 projektov výstavby a rekonštrukcie športovísk, sedem projektov v sociálnych službách a 18 projektov zameraných na obnovu kultúrnych pamiatok.

V rámci Výzvy predsedu PSK bolo v tomto roku rozdelených 224 600 eur medzi 130 projektov. A to v programe šport (37 podporených projektov), kultúra (85) a sociálne služby (8). Najúspešnejším regiónom v Prešovskom kraji bol okres Prešov.

Krajskí poslanci rozdelili tento rok viac ako jeden milión eur aj v rámci výzvy Mikroprogram PSK. V programe šport podporili celkovo 125 projektov, v programe kultúra 275 zámerov a v programe sociálne služby 30 projektových zámerov. Pridelené dotácie si môžu záujemcovia podrobnejšie pozrieť na www.geopresovregion.sk.

Zdroj: PSK