Z „Prvej pomoci +“ rezort vyplatí viac peňazí väčšiemu počtu žiadateľov

V „Prvej pomoci +“ nielen zvyšujeme a predlžujeme finančnú pomoc na ochranu pracovných miest do marca, ale tiež rozširujeme okruh oprávnených žiadateľov. O pomoc budú môcť navyše požiadať aj SZČO, ktoré majú príjem z iného zamestnania. Túto pomoc dopĺňa aj poskytovanie tzv. covid príplatku pre zamestnancov, ktorí ochorejú napr. pri starostlivosti o ľudí. Rovnako aj opatrenie z rezortu dopravy zamerané na podporu domácemu cestovnému ruchu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod vedením ministra Milana Krajniaka zvyšuje a rozširuje finančnú pomoc zamestnávateľom a SZČO na podporu udržania pracovných miest. Nové podmienky poskytovania príspevkov v rámci projektu „Prvá pomoc“ sa začnú uplatňovať už pri žiadostiach o príspevky za október a to za celý mesiac.

V priebehu budúceho týždňa začne rezort posielať približne 126 000 existujúcim žiadateľom o pomoc dodatky k zmluvám. Podávanie nových žiadostí a výkazov k čerpaniu Prvej pomoci + plánujeme spustiť druhý novembrový týždeň.

Navyše sa predlžuje aj poskytovanie príspevkov zamestnávateľom a SZČO. Dostanú ich aj za mesiace január až marec 2021.

Upozorňujeme zamestnávateľov, že ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy prevyšujúce hodnotu 100 000 eur alebo opakujúce sa plnenia úhrnne prevyšujúce hodnotu 250 000 eur, je podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora povinný sa zapísať do registra partnerov verejného sektora. Táto povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa v súčasnosti považuje pre nezapísaných zamestnávateľov za splnenú iba do 31. 12. 2020.

Opatrenie č.1 : pomoc zamestnávateľom – zatvorené prevádzky alebo obmedzenie činnosti

Opatrenie č.2 : pomoc SZČO

Opatrenie č.3 A/B : pomoc zamestnávateľom – kurzarbeit

Opatrenie č.4 : pomoc vybraným skupinám SZČO, slobodným povolaniam a jednoosobovým s.r.o.

SOS dotácia

Ministerstvo opätovne zavádza aj poskytovanie SOS dotácie pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na iný príspevok z projektu „Prvá pomoc plus“. Po novom budú zvýšenú dotáciu vo výške 300 eur vyplácať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o SOS dotáciu za október a nasledujúce mesiace bude preto potrebné podať na úrade práce, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. Úrady začnú prijímať žiadosti od novembra a to aj elektronicky.

COVID príplatok

Pomoc cestovnému ruchu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Špeciálnu pomoc vo výške 100 mil. eur dostanú podnikatelia v cestovnom ruchu. Žiadať o ňu môžu reštaurácie, kaviarne, bistrá, hotely a penzióny, aquaparky a kúpaliská, sprievodcovia v cestovnom ruchu, botanické záhrady, zoo, prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, múzeá, historické pamiatky a turistické atrakcie a prevádzky vlekov a lanoviek (zoznam oprávnených prijímateľov špecifikuje MDV SR).

​Podmienkou pre získanie pomoci za obdobie od 1. 4. 2020 do 31. 12. ​2021 je pokles tržieb o viac ako 40 % v dôsledku pandémie v porovnaní s rokom 2019. Výška pomoci sa určí podľa poklesu tržieb v danom mesiaci v porovnaní s tržbou v tomto mesiaci v roku 2019. Finančný príspevok sa poskytne vo výške od 1,4 % do 10 % v závislosti od poklesu tržieb. Požiadať treba za jednotlivé mesiace dotknutého obdobia, teda samostatným výpočtom za každý mesiac.

V praxi to bude napr. znamenať, že pri poklese tržieb o 100 % (t.j. zatvorená prevádzka) dostane žiadateľ príspevok vo výške do 10 % obratu príslušného mesiaca v roku 2019, v závislosti od jednotlivých výziev.

Všetky informácie o pomoci pre cestovný ruch aj s kontaktnými údajmi ​sú dostupné na stránke www.mindop.sk/cestovnyruch . Podnety môžete posielať na: pomoc@mindop.sk.

Bližšie info k jednotlivým opatreniam nájdete na tomto odkaze.