Konsolidované znenie k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil konsolidované znenie zákona o verejnom obstarávaní, v rámci ktorého je zapracovaný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Tento návrh novely z dielne úradu zavádza opatrenia na zrýchlenie verejných nákupov a posilnenie transparentnosti, vypracováva profesionalizáciu verejného obstarávania a buduje nezávislosť úradu. Zároveň však pravidlá novely zavádzajú opatrenia v súvislosti s bojom proti nekalým praktikám vo verejnom obstarávaní, aby sa zamedzilo zneužívaniu uvoľnených pravidiel.

Celé znenie konsolidovaného znenia nájdete tu: Konsolidované znenie ZVO (pdf, 2 MB)

Paragrafové znenie zákona a dôvodové správy k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ako aj viac informácií o novele zákona z dielne úradu nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=716.

Zdroj: ÚVO