Karpatská nadácia: Otvárame grantové programy ŠKOLA BUDÚCNOSTI a UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI

Karpatská nadácia už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programov – Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne. Preto aj tento rok otvárame grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI. Veríme, že základné školy v regióne takúto príležitosť privítajú a vďaka podpore, ktorú im spolu ponúkame, naštartujú tak potrebný a neodkladný proces premeny na školu zameranú na budúcnosť. Zároveň spustíme aj program zameraný priamo na učiteľov a učiteľky – UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI.

Stručné informácie o programoch:

Program ŠKOLA BUDÚCNOSTI

 • Program podporí inovatívne základné školy.
 • Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl.
 • O grant môžu požiadať základné školy (nie základné umelecké školy) a mimovládne organizácie, so sídlom na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj).
 • Maximálna výška grantu na projekt je 2 500 EUR, a celkovo fond prerozdelí 20 000 EUR.
 • Navrhované projekty musia byť realizované v období od 1. februára – 30. októbra 2021.
 • Výzva je otvorená od 26. októbra do 30. novembra 2020.
 • Viac informácií nájdete TU.

 

Program UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI

 • Program podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.
 • Program je určený pre učiteľov základných škôl na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj), ktorí majú minimálne 1-ročnú pedagogickú prax.
 • Maximálna výška grantu na projekt je 1 000 EUR, a celkovo fond prerozdelí 5 000 EUR, pričom až 20% z výšky poskytnutého grantu môže učiteľ/ka použiť na ohodnotenie vlastnej práce na projekte.
 • Navrhované projekty musia byť realizované v období od 1. februára – 15. októbra 2021.
 • Výzva je otvorená od 26. októbra do 30. novembra 2020.
 • Viac informácií nájdete TU.

 

Zdroj: Karpatská nadácia