Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadosti o štipendium, ktorá je určená predovšetkým pre profesionálnych umelcov, ktorí v dôsledku pandémie koronavírusu prišli o svoje príjmy. Ide najmä o SZČO alebo takých umelcov, ktorí počas trvania pandémie nemali trvalý alebo iný pracovný pomer.

Výzva je vyhlásená pre všetkých trinásť národnostných menšín v prioritných oblastiach divadelné, tanečné, hudobné, výtvarné a audiovizuálne umenie. Umelci a umeleckí pracovníci môžu vypracovať projekt a uchádzať sa o podporu formou štipendia na maximálne päť mesiacov. Objem finančných prostriedkov je 475 000 Eur a výzva bude otvorená do 2. novembra 2020.

Kancelária fondu upozorňuje žiadateľov, že v dôsledku pandemických opatrení nie je možné doručovať žiadosti osobne do podateľne fondu a odporúča využiť služby Slovenskej pošty alebo kuriérske služby.

Dokumenty na stiahnutie: Mimoriadna výzva č. 1/2020

Zdroj: Kult Minor