Granty EHP a Nórska: Výzva LDI01 predĺžená!

Správca programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ dnes (25. septembra 2020) predĺžil lehotu na predkladanie žiadostí o projekt vo výzve LDI01 do 30. novembra 2020.

Výzva je zameraná na podporu a vybudovanie multifunkčných centier pre deti a mládež v najmenej rozvinutých okresoch.

Všetky informácie o výzve nájdete tu.

Zdroj: Granty EHP a Nórska