Prvá výzva H2020 projektu European City Facility na podporu miest a obcí otvorená!

V rámci H2020 projektu European City Facility bola vyhlásená prvá výzva na predkladanie žiadostí.

Európsky projekt European City Facility (EUCF), poskytuje v rámci tejto výzvy praktické odborné znalosti a grantové financovanie až do výšky 60 000 EUR (lump sum – zjednodušené financovanie) na podporu miest a obcí v príprave investičných balíčkov (Investments Concepts) pre financovanie energetickej efektívnosti, na prípravu klimatických a energetických plánov.

Pozrite si inštruktážne video k predkladaniu projektových návrhov, ktoré Vás prevedie všetkými krokmi k úspešnému podaniu žiadosti a vypracovaniu úspešného investičného plánu, na tejto stránke:

https://www.edotacie.sk/clanky/prva-vyzva-h2020-projektu-european-city-facility-na-podporu-miest-a-obci-otvorena

 

Zdroj: edotacie.sk