Nadačný fond Kaufland: Grantová výzva „Nízkoprahové programy pre deti a mládež“

V roku 2020 vyhlasujeme nový grantový program, zameraný na podporu nízkoprahových programov pre deti a mládež. V rámci programu budú podporené mimovládne organizácie poskytujúce nízkoprahové programy zamerané na cieľovú skupinu neorganizovaných detí a mládeže formami kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, kombinované s ponukou zaujímavých voľnočasových aktivít.

Pre prvý ročník grantového programu sme vyčlenili sumu 30 000 €, z ktorých budú financované zmysluplné projekty nízkoprahových centier a organizácií realizujúcich nízkoprahové programy pre deti a mládež. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 €.

Uzávierka prijímania projektov je 30.9.2020. Viac informácií o programe nájdete TU.

Zdroj: Centrum pre filantropiu