Grantový program „Šariš ľuďom“ spustený

Plzeňský Prazdroj Slovensko v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš aj tento rok vyhlasuje grantový program na podporu regionálnych projektov „Šariš ľuďom“.

Siedmy ročník grantového programu Šariš ľuďom sa zameriava na pomoc komunitám v regióne Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré:

  • podporujú obnovu komunitného života, ktorý bol utlmený kvôli epidémii ochorenia COVID‑19, formou kultúrnych, športových alebo vzdelávacích aktivít, ktoré napomôžu odstrániť strach ľudí zo stretávania sa,
  • podporujú udržateľnosť a ochranu životného prostredia na miestach, ktoré obyvatelia kraja využívajú na aktívny odpočinok,
  • prispievajú k obnove turistických atrakcií, ktoré sú významnými symbolmi regiónu,
  • podporujú tradičný východoslovenský folklór a ľudové tradície špecifické pre daný región.

 

O príspevok z grantového programu môže požiadať nezisková organizácia pôsobiaca v Prešovskom kraji. Prípustné sú nasledovné právne formy žiadateľa:

  • nadácia,
  • nezisková organizácia,
  • občianske združenie,
  • neinvestičný fond.

 

O výbere projektov, ktorým bude prerozdelená celková čiastka 32 000 eur, rozhodne grantová komisia a zároveň ľudia vo verejnom hlasovaní.

Prijímanie žiadostí: 1.7. – 31.7.2020

Ako sa môžete prihlásiť? Formulár žiadosti o príspevok nájdete na stránke www.sarisludom.sk alebo na stránke Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Podrobné informácie o grantovom programe nájdete v priloženej výzve a na vyššie uvedených web stránkach.