Štát pomôže samosprávam prostredníctvom pôžičiek

Predstavitelia ministerstva financií sa zúčastnili na mimoriadnom predsedníctve Únie miest Slovenska, ktoré sa konalo v Bratislave. Hlavnou témou rokovania bola aktuálna situácia v súvislosti negatívnym dopadom koronakrízy na príjem samospráv. Predstavitelia Únie miest Slovenska dostali od ministra financií Eduarda Hegera prísľub, že štát urobí všetko preto, aby samosprávam pomohol vykryť tohtoročný výpadok podielových daní.

Predbežná dohoda, o ktorej ešte bude rezort financií so samosprávami rokovať, hovorí o tom, že štát poskytne samosprávam pôžičky vo výške, aké potrebujú, aby mali taký objem peňazí, s ktorým rátali pred koronakrízou. Samosprávy by mali mať navyše odložené splácanie pôžičiek o približne 4 roky.

„Ministerstvo financií si uvedomuje vážnosť situácie v súvislosti s financovaním miest a obcí. Štát nemôže z vrecka vytiahnuť stovky miliónov eur a darovať ich mestám a obciam. Bolo by to nerozumné a nezodpovedné zo strany vlády. Aj samosprávy si musia uvedomiť, že bremeno, ktoré nám zanecháva koronakríza je na pleciach nás všetkých a zodpovednosť voči obyvateľom musia prevziať aj samosprávy. Model ktorý sme predstavili je zodpovedný. Samosprávy získajú zdroje, no na druhej strane budú nútené zamyslieť sa nad tým, aké projekty z nich budú financovať. Neznamená to, že v obciach sa teraz zastaví život a rozvoj. Práve naopak. Veríme, že aj tento krok donúti zmeniť skostnatený systém a aj samosprávy naskočia na trend, ktorý je našou prioritou. Správať sa zodpovedne k peniazom občanov a za každých okolností uplatňovať hodnotu za peniaze aj na regionálnej úrovni,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Minister financií, ale aj predstavitelia miest zároveň potvrdili svoj záujem na celkovej reforme financovania samospráv. Tie sú totiž v súčasnosti odkázané na výnose z dane z príjmov fyzických osôb, ktorej výber práve v krízových časoch, ako je tento, výrazne klesá a tým výrazne zasahuje aj rozpočty samospráv.

Zdroj: MF SR