OZNAM: Nová metodika prípravy návrhu ročných priorít

Dňa 25.6.2020 bolo schválené nové znenie metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja. Novú verziu metodiky spolu s prílohami a vzormi nájdete TU.

Zdroj: ÚPVII – Podpora NRO