Záujemcovia o dotácie na zatepľovanie rodinných domov už môžu posielať žiadosti

Občania, ktorí zatepľujú alebo pripravujú zateplenie svojho rodinného domu staršieho ako 10 rokov, môžu opäť žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotáciu vo výške maximálne 8 800 eur.

Žiadosti je možné podávať elektronicky od 4. mája, 8:00 hod. do 30. júna 2020, alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok.

Termín podávania žiadostí o príspevok na zateplenie rodinných domov sme museli pre koronavírus posunúť o mesiac. Verím, že si záujemcovia stihli pripraviť žiadosti aj napriek ťažkej situácii. Zateplenie starších rodinných domov bude prínosom nielen pre ich majiteľov, ale aj celú spoločnosť v podobe ochrany klímy,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Aktuálne informácie a podmienky  poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli www.byvajteusporne.sk.

Zdroj: MDV SR