Stopne úrad V. Remišovej žiadosti podané v rámci Akčného plánu?

Akčný plán pre najmenej rozvinuté regióny, nové programovacie obdobie pre eurofondy, či pomoc samosprávam pri prekonaní následkov koronakrízy. Práve tieto témy rezonovali počas pracovného stretnutia podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej so zástupcami samosprávy na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou, kde navštívila aj Centrum regionálnej podpory.

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová zdôraznila, že chce postupne navštíviť všetky župy a okresné mestá. Ako dodala, len v regiónoch sa môže detailne zoznámiť s tým, čo ľudí na Slovensku trápi a s akými, aj byrokratickými, nástrahami musia bojovať. Zároveň svoj trip po samosprávach vníma ako proces revízie regionálnej pomoci, preto sa zaujíma, či boli pravidlá v minulosti nastavené zmysluplne a aké zlepšenia bude potrebné do budúcnosti prijať. „Okres Vranov nad Topľou má veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Momentálne však ľudí trápia pracovné príležitosti, preto sa budeme snažiť nasmerovať investície do najmenej rozvinutých okresov s dôrazom na podporu kvalitnejších pracovných miest, aby ľudia odtiaľ nemuseli odchádzať, ale aby tu chceli ostať žiť a pracovať,“ uviedla Veronika Remišová.

V rámci budúceho programovacieho obdobia pripomenula, že víziou je nastaviť filozofiu tak, aby regióny mali silné postavenie a prostriedky z eurofondov smerovali do okresov, kde to ľudia najviac potrebujú. Keďže práve z regiónov prichádzali signály, že bezprecedentná koronakríza má nekompromisné dopady na samosprávy, vyhlásil úrad V. Remišovej výzvu zameranú na zmiernenie jej následkov ako formu pomoci práve s akcentom na župy, mestá a obce. Na druhej strane vicepremiérka zdôraznila, že si posvietia na kvalitu a opodstatnenosť žiadostí. Reagovala tak na našu otázku, kedy bude na národnej úrovni konštituovaná rada na schválenie projektov a žiadostí z posledného kola v rámci Akčného plánu. „Žiadosti sú v procese hodnotenia. Tie projekty, ktoré boli zmysluplné, pôjdu ďalej. Tie projekty, kde bol nejaký problém a to hovorím na rovinu, nie je ich málo, budú zastavené a prehodnotené,“ zdôraznila V. Remišová.

Podľa primátora Vranova nad Topľou Jána Ragana mali Akčné plány pre najmenej rozvinuté regióny význam. Za vranovský okres konštatoval, že finančné prostriedky, z regionálneho príspevku alebo eurofondov, boli využité efektívne. Pripomenul, že vďaka podporeným žiadostiam sa podarilo zmysluplne investovať do rôznych infraštruktúrnych projektov, či podpory cestovného ruchu. „Boli by sme radi, keby ministerstvo, ktoré vznikne pod gesciou podpredsedníčky vlády V. Remišovej a malo by byť smerované na investície a informatizáciu, venovalo aj naďalej pozornosť a podporovalo rozvoj v okresoch, ako je napr. Vranov nad Topľou. Pri rozhovoroch o čerpaní eurofondov sme upozornili na náročný administratívny proces, vrátane verejného obstarávania, ktoré je zdĺhavé, nepraktické a zvýhodňuje aj nekorektné firmy. Dali sme teda niekoľko návrhov, ako tieto procesy zjednodušiť, zefektívniť a stransparentniť,“ uviedol Ján Ragan.

Zdroj: Vranovské novinky (25.5.2020)