Vláda schválila Návrh ročných priorít 20 najmenej rozvinutých okresov na rok 2020

Vláda schválila na svojom rokovaní dňa 18.12.2019 materiál Návrh ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2020 z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Uznesenie vlády SR č. 615/2019 z 18. decembra 2019:

Návrh ročných priorít okresu Svidník na rok 2020 (str. 158-176) – Zoznam aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020 a Zoznam projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020

Zápisnica z 31. rokovania Rady pre rozvoj NRO konaného dňa 28.10.2019 v Bratislave za účelom prerokovania návrhov ročných priorít jednotlivých najmenej rozvinutých okresov na rok 2020 predložených Okresnými úradmi (okres Svidník – 10. bod programu)