R. Raši: Zachránili sme desiatky miliónov eur na vedu, výskum a inovácie

Európska komisia (EK) oficiálne schválila zlúčenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) s operačným programom Výskum a inovácie (OP VaI). Vďaka zlúčeniu pod úspešný program v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zachráni takmer 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie.

„Niekoľkomesačné úsilie pod vedením nášho úradu v spolupráci s ministerstvom financií sa podarilo – zlúčenie totiž museli schváliť vláda, monitorovacie výbory oboch operačných programov a tiež sme museli urobiť aj zmeny v zákone o eurofondoch,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. O efektivite zlúčenia oboch operačných programov bolo podľa neho treba presvedčiť aj EK, ktorá po zložitých rokovaniach súhlasila. Raši zároveň zdôraznil, že ide iba o technické zlúčenie a peniaze vyčlenené pre vedu, výskum, univerzity, akademikov a inovácie zostanú k dispozícii na svoj účel. Keby sa však tieto operačné programy nezlúčili, Slovensko by o desiatky miliónov eur prišlo.

„Rezort dopravy sa už niekoľko týždňov intenzívne pripravuje na toto zlúčenie. Naštartovali sme procesy, aby sa v čo najkratšom čase zlepšilo čerpanie a zazmluvňovanie projektov v oblasti výskumu a inovácií. Keďže pri eurofondových projektoch sme na špici v rámci Slovenska aj v rámci Európskej únie, veríme, že sa nám to s pomocou našich partnerov z ministerstva školstva a hospodárstva podarí,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Ako ďalej uviedol, ide technicky o včlenenie OP VaI do OP II, v ktorom vzniknú nové prioritné osi (9 až 13), s jedným riadiacim orgánom (ministerstvom dopravy) a jedným monitorovacím výborom. Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo hospodárstva SR sa stanú sprostredkovateľskými orgánmi s delegovanými právomocami na implementáciu projektov v oblastiach podpory zameraných na výskum a inovácie.

Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 7, ktorá je zameraná na informatizáciu spoločnosti, zostáva naďalej Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prioritné osi 1 až 6 budú tak ako doteraz zamerané na rozvoj dopravy (cestná, železničná, vodná, verejná osobná doprava).

Celková alokácia zlúčeného operačného programu je podľa ministra dopravy vyše 8 miliárd eur vrátane povinných zdrojov zo štátneho rozpočtu. Počas harmonizácie systémov uskutoční rezort dopravy aj hĺbkový procesný audit za pomoci európskych expertov. Cieľom je nastaviť opatrenia na zlepšenie čerpania eurofondov na výskum a inovácie.

Minister Érsek dodal, že pôvodný OP Integrovaná infraštruktúra k 12. decembru 2019 vyčerpal viac ako 1,7 miliardy eur (36 %) z celkovej alokácie 4,6 miliardy eur. V zmysle pravidla n+3 už ministerstvo dopravy, ktoré je riadiacim orgánom OP II, vysoko prekročilo svoj záväzok čerpania na rok 2019, čím sa vytvoril priestor – po zlúčení s OP VaI – na elimináciu prepadnutia eurofondov na výskum a inovácie.

Zdroj: ÚPVII