Výzva na jazykové štipendium Karpatskej nadácie predĺžená do 15. januára 2020!

Karpatská nadácia ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka. Program poskytne finančnú podporu na štúdium anglického jazyka v roku 2020 niektorou z existujúcich foriem.

Program poskytne finančnú podporu do výšky 550 EUR pre jedného uchádzača/uchádzačku, podľa požiadavky žiadateľa/ky v závislosti od formy a charakteru kurzu/študijného pobytu.

Karpatská nadácia v rámci tejto výzvy prerozdelí celkovo 1.100 EUR.

Štipendium v roku 2019 finančne podporil Palo Richvalský – umelec, pedagóg, predavač a jeden z prvých štipendistov Karpatskej nadácie.

Cieľom programu je zvýšiť potenciál, uplatnenie a konkurencieschopnosť študentov/študentiek a mladých ľudí z východného Slovenska na trhu práce.

 

Kto môže štipendium získať?

Program podporí študentov/študentky a mladých ľudí, ktorí/é budú mať, v rokoch 2019-2020:

  • trvalý pobyt na území košického alebo prešovského kraja,
  • vek do 30 rokov.

 

Na čo môže byť štipendium použité?

  • jazykový kurz na štátnej/súkromnej jazykovej škole,
  • jazykový kurz u súkromného lektora/lektorky,
  • on-line jazykový kurz,
  • jazykový pobyt v zahraničí.

 

Ako štipendium získať?

Vyplňte žiadosť na www.granty.karpatskanadacia.sk, a priložte krátky motivačný list.

Žiadosť musí byť spracovaná a podaná spolu s prílohami najneskôr do 15. januára 2020.

Viac informácií a celé znenie výzvy nájdete tu: Jazykové štipendium Karpatskej nadácie 2020

Zdroj: Karpatská nadácia