Pridajte sa k inovatívnym firmám a požiadajte o bezplatné inovačné poradenstvo

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) aktualizovala Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie základného individuálneho poradenstva formou inovačných workshopov z 2. septembra 2019. O poradenstvo sa môžu aj naďalej uchádzať firmy bez rozdielu veľkosti, ktoré sú na trhu minimálne 18 mesiacov. Výzva je nateraz otvorená do 31. marca 2020.

Firmy žiadajúce o poradenstvo formou inovačných workshopov, musia okrem iných podmienok, ktoré je potrebné splniť, podnikať na území Slovenska. Požiadať možno o jeden z piatich druhov workshopov v dĺžke štyri alebo osem hodín, ktoré sú určené pre zamestnancov, ale aj vedenie firiem.

Lektormi inovačných workshopov sú odborníci v oblasti inovácií, vzdelávania či priemyslu, ktorí pomôžu podnikom a ich zamestnancom nájsť príležitosť pre zmenu a následne riešenia na vylepšenie ich produktov, služieb či procesov, a to priamo v priestoroch firmy. Zvýšia taktiež ich motiváciu prichádzať s novými ideami.

Žiadosť o čerpanie štátnej pomoci môžu podniky podať prostredníctvom registračného formulára. Viac informácií, kontaktné údaje a spôsob žiadosti o inovačné workshopy nájdu záujemcovia na webovej stránke projektu www.inovujme.sk.

Inovačné workshopy sú základným individuálnym poradenstvom národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: SIEA