Prešovský kraj by chcel získať viac európskych prostriedkov na rozvoj regiónu

Na najväčšom európskom podujatí v Bruseli zameranom na politickú komunikáciu v súvislosti s rozvojom politiky súdržnosti Európskej únie apeloval na vyššie dotácie župan Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Európska únia (EÚ) by sa mala viac zamerať na zaostávajúce malé mestá a obce, a to aj v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Takúto požiadavku predniesol predseda PSK Milan Majerský v Bruseli v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest, kde sa hovorilo aj o budúcom rozpočtovacom období EÚ. Finančné prostriedky z európskych fondov by podľa Majerského pomohli rozvoju regiónov. Ten sa snaží naštartovať samospráva aj vďaka iniciatíve EÚ „Catching-up Regions“, ktorej snahou je podporiť chudobnejšie regióny.

„Cieľom je pomôcť územiam, ako je to naše a prejsť od rozvíjajúceho sa regiónu k rozvinutému. Naliehavou väčšou investíciou je napríklad priehrada Starina, ktorá zásobuje región pitnou vodou, ale paradoxne nie obyvateľov v blízkosti priehrady. Tí sa v súčasnosti musia spoliehať na často znečistenú vodu z vlastných studní,“ upozornil predseda PSK Milan Majerský.

Ako ďalší príklad uviedol Karpatské bukové pralesy, ktoré sú svetovým prírodným dedičstvom UNESCO. „Les, ktorý hraničí s Poľskom a Ukrajinou, je zrelý pre cestovný ruch, ale v súčasnosti mu chýba primeraná infraštruktúra, najmä kanalizačný systém,“ doplnil župan s tým, že toto sú iba dva príklady, ako by vyššie investície v regióne pomohli v rozvoji kraja. A to vrátane vytvorenia pracovných miest a podpory cestovného ruchu. Samospráva potrebuje podľa jeho slov naliehavo zlepšiť najmä cesty, cyklotrasy a kanalizačné systémy.

Predseda PSK, ktorého sprevádzali aj krajskí poslanci, sa v Bruseli okrem iného stretol aj so zástupcami Adžarskej autonómnej republiky, jednej z dvoch gruzínskych autonómnych republík, ale aj vedúcim kancelárie rakúskej spolkovej republiky Štajersko v Bruseli Ronaldom Rődlom. V oboch prípadoch vidí možnosť budúcej spolupráce, najmä pri výmene skúseností a inšpirácie v oblasti nových trendov v rozvoji cestovného ruchu.

Župan sa tiež stretol s manažérom Európskej siete pre rozvoj vidieka (ENRD) so sídlom v Bruseli Davidom Lambom, ktorý ma viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti rozvoja vidieka a medzinárodného potravinového marketingu. Spoločne diskutovali o možnostiach čerpania prostriedkov EÚ pre rozvoj regiónu.

Európsky týždeň regiónov a miest je štvordňové podujatie, ktoré sa každoročne koná v Bruseli. Zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj experti a členovia akademickej obce si tu môžu vymieňať osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Európsky týždeň regiónov a miest je uznávanou platformou na politickú komunikáciu v súvislosti s rozvojom politiky súdržnosti EÚ. Ide o najväčšie verejné podujatie svojho druhu v Európe.

Zdroj: PSK