Informačný seminár pre žiadateľov k výzve z OP VaI na podporu sociálnych inovácií v Prešove

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Prešovského kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu sociálnych inovácií (kód OPVaIMH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22).

Termín a miesto konania: 11. októbra 2019 (štvrtok) / Úrad Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka, 2. poschodie, Námestie mieru 2, Prešov.

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 07. októbra 2019 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk a do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR PREŠOV.

Účasť na seminári je bezplatná a pre účastníkov bude pripravené občerstvenie.

Pozvánka a program

Zdroj: Partnerská dohoda