Štátny tajomník Rudolf Urbanovič sa stretol s dobrovoľnými hasičmi a členmi rómskych komunít v Giraltoviach a vo Svidníku

Pracovné stretnutie s primátormi Giraltoviec a Svidníka, s dobrovoľnými hasičmi a miestnymi rómskymi komunitami absolvoval vo štvrtok 26. septembra 2019 štátny tajomník rezortu vnútra Rudolf Urbanovič. S predstaviteľmi samosprávy preberal témy dobudovania miestnej komunikácie, rekonštrukcie hasičskej stanice a vybudovanie komunitného centra vo Svidníku.

Mestá Giraltovce a Svidník sú ukážkovými miestami, kde vedia rómske komunity žiť  slušne a čisto. Spolunažívanie v týchto mestách je na vysokej úrovni. V Giraltovciach sú takmer všetci muži zamestnaní, ich  rodiny žijú bytoch nízkeho štandardu, o ktoré sa starajú. „Veľkým prínosom pre život ľudí, je komunitné centrum v Giraltovciach, ktoré supluje školský klub mládeže.

Je tu mnoho mimoškolských aktivít, deťom sa tu venujú a pracujú s nimi. Obyvatelia sú bez dlhov, riadne pracujú, systém je tu dobre nastavený. Tu vidno výsledky dobre robenej  terénnej sociálnej práce“, ocenil prácu samosprávy i samotných občanov Rudolf Urbanovič.

Rovnaké komunitné centrum by potrebovalo pre podporu svojich obyvateľov i mesto Svidník. Komunitné centrum totiž plní úlohu akéhosi multifunčkného centra pre matky s deťmi, kde sa podporujú, vzdelávajú a stretávajú.

Druhou kľúčovou témou stretnutia bola problematika miestnych dobrovoľných hasičských zborov. Hasičská zbrojnica DHZ obce Giraltovce nutne potrebuje rekonštrukciuHasiči zo Svidníka disponujú len slabým technickým vybavením. Štátny tajomník MV SR vyjadril podporu  a preverí, prečo nebolo žiadostiam týchto miest vyhovené.

Zdroj: MV SR