Pozvánka na Informačný seminár OP VaI – 11.10.2019, Prešov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Prešovskom samosprávnom kraji Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu sociálnych inovácií (OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 ).

Termín konania: 11. októbra 2019 (piatok) od 10:00 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadacia miestnosť 2. poschodie, Prešov

Účasť na seminári je bezplatná. Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 7. októbra 2019 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk. Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR PREŠOV.

Pozvánka s programom