Novelu zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie schválila vláda

Dňa 21. 8. 2019 Vláda Slovenskej republiky schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní. Návrh tak čaká na schválenie parlamentom.

„Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá platí od 1. januára, mala za cieľ skrátiť lehoty, zrýchliť a zefektívniť verejné obstarávanie. Teší ma, že aj na základe našich ciest do regiónov sa nám podarilo tento cieľ splniť. Od 1. januára nakupujeme za verejné peniaze rýchlejšie, jednoduchšie a so zvýšenou transparentnosťou. Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú dnes schválila Vláda Slovenskej republiky, má za cieľ pokryť nekalé praktiky, ktoré sa vo verejnom obstarávaní vyskytujú. Nanovo sme definovali účasť majetkovo prepojených osôb vo verejnom obstarávaní  a súčasne sme pripravili právne nástroje na postihnutie tých, ktorí vo verejnom obstarávaní zneužívajú opravné prostriedky. Rovnako sa Slovenská republika trvalo prihlásila vo verejných nákupoch, aby sme ochraňovali životné prostredie“ povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

Zdroj: ÚVO