Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná.

Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii projektových podpôr, nájdete tu.

Dokumenty na stiahnutie:

Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie

Zdroj: PPA