Workshop na tému „Stratégia rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky v okrese Svidník do roku 2024“

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. zorganizovalo dňa 18.06.2019 v priestoroch Spojenej školy vo Svidníku workshop na tému „Stratégia rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky v okrese Svidník do roku 2024“.

Program workshopu

Fotogaléria z podujatia

Prezentácie:

 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky v okrese Svidník do roku 2024

Odkaz na príspevok v Podduklianskych novinkách č. 26 vydaných dňa 24.06.2019 na stránkach CPRROS, n.o.