Pozvánka na worskshop na tému „Stratégia rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky v okrese Svidník do roku 2024“

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. (CPRROS, n.o.) si Vás dovoľuje pozvať na worskshop na tému „Stratégia rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky v okrese Svidník do roku 2024“.

Termín konania: 18.06.2019 (utorok)

Miesto konania: Spojená škola, Centrálna 464, Svidník

V prípade záujmu o účasť na workshope je možné sa zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára na tomto odkaze: Prihláška na workshop, prípadne kontaktujte, prosím, MSc. Juliánu Kidalovú na emailovej adrese: kidalova.juliana@okressvidnik.sk, tel.: 0904 170 123.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

Program workshopu (zmena programu vyhradená)